Przeskocz do treści

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 w ramach wsparcia dla organizacji uczestniczących w programie Działaj Lokalnie.

W ramach projektu na realizację zadań własnych zakupiliśmy sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów wraz niezbędnym oprogramowaniem biurowym, zakupionym w ramach współpracy z Fundacją TechSoup dla organizacji pozarządowych.

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji akcji EkoWalentynki 2021 w Bramie na bagna. Zapraszamy szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, samorządy do zgłaszania chęci udziału w akcji. Nasz koordynator dostarczy pojemniki do zbiórki zużytych baterii oraz przekaże symboliczne serduszka (lizaki, czekoladki, pierniki, owoce…). Po akcji zorganizujemy bezpłatny odbiór zebranych baterii.

"EkoWalentynki" to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 roku, której celem jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. 

– Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. selektywna zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem troski o naszą planetę - mówi Dominik Dobrowolski – pomysłodawca i główny organizator akcji w Polsce. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.  Zużyty sprzęt może zawierać np: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon;  które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!  Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Szczegóły: Paweł Pogorzelski, 888050176, pawelzawady@wp.pl

#EkoWalentynki to najlepsza akcja edukacji ekologicznej w 2019 roku w plebiscycie "EkoInspiracje".

Akcja „Recykling Daje Owoce” po raz kolejny realizowana była na terenie powiatu zambrowskiego. Tym razem elektrośmieci zbierały dzieci z klasy Id Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, klasy Ia i Ib Zespołu Szkół w Szumowie oraz klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

Pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji edukacyjnej jest ekolog i podróżnik  Dominik Dobrowolski. Celem podjętych działań była promocja selektywnej zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

Uczniowie w ramach akcji przygotowywali plakaty, gazetki informacyjne nt. recyklingu, odbyły się pogadanki, promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów. Upowszechniana była wiedza o konieczności recyklingu zużytego sprzętu (zsee).

Koordynatorkami akcji były: w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie - Pani Elżbieta Glińska, w Zespole Szkół w Szumowie Pani Anna Dąbrowska- Komor oraz w Szkole Podstawowej w Srebrnej - Pani Halina Brutkowska.

Dzieci zebrały ponad 50 kg zużytych baterii oraz drobnego zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. W zamian zostały obdarowane pysznymi owocami, które zapewnił w ramach akcji „Recykling Daje Owoce” regionalny koordynator Paweł Pogorzelski z LGD Brama na bagna.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z w/w działań.

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.

Do 14 stycznia 2021 roku możecie zgłaszać filmy do konkursu „Opowiedz 2020”.

Zgłoszenia kierujcie do koordynatora Działaj Lokalnie, Pawła Pogorzelskiego

Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2020/12/05_Opowiedz_2019-2020_zalacznik_3_karta_zgloszenia.doc

Lokalna Grupa Działania Brama na bagna wraz z Partnerami: Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, Zespołem Szkół w Szumowie, Szkołą Podstawową w Srebrnej oraz Szkołą Podstawową w Paproci Dużej w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: „Pocztówki z gminy Szumowo”.  

Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 

Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, jak również do pozostałych mieszkańców w wieku minimum 13 lat.

Prace uczestników oceniane będą w 2 kategoriach: młodzież, dorośli.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były do 15 grudnia 2020 roku.

Prace konkursowe należy złożyć do 26 lutego 2021 roku.

Jeżeli chcesz bliżej poznać historię okolicy, w której mieszkasz i zdobyć wspaniałe nagrody, porozmawiaj z dziadkami, rodziną, poszukaj informacji w książkach i internecie i wygraj.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15.000 zł rocznie na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-2020/

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego Kalejdoskop Tradycji Szumowskich w ramach programu finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 3/LPP PILOTAŻ/2020

Działania będą realizowane na terenie gminy Szumowo, gdzie zrobiliśmy diagnozę społeczności lokalnej i określiliśmy dobro wspólne. Dobro wspólne, na rzecz którego chcemy dalej pracować określiliśmy w ten sposób: „Zasoby historyczne i kulturowe wartością rozwojową gminy Szumowo.”

Program adresowany jest do lokalnych społeczności, które wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Fundacji, a jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi na obszarze do kilku gmin. Cel ten osiągany jest poprzez realizację wspólnych projektów przez partnerstwa zawiązywane w Programie. Partnerska współpraca ma się przyczynić do dalszego umacniania kapitału społecznego w środowisku lokalnym objętym Programem poprzez synergię doświadczeń i rezultatów różnych przedsięwzięć Fundacji. W rezultacie ma się to przyczyniać do zwiększania wpływu programów Fundacji na rozwój lokalnych społeczności oraz promocji Fundacji i jej oferty programowej.

Harmonogram realizacji Projektu przedstawia się następująco:

Lp.DziałanieTermin rozpoczęciaTermin zakończenia
1.Konkurs "Pocztówki z Gminy Szumowo"XI.2020IV.2021
2.Przewodnik po Gminie SzumowoIV.2021VIII.2021
3.Warsztaty zdobienia potrawV.2021VIII.2021
4.Warsztaty zabawki i zabawy naszych dziadkówXII.2020II.2021
5.Warsztaty kulinarneV.2021VIII.2021
6.Spotkanie z historiąXII.2020II.2021
7.Warsztaty wyplatania ze słomy rzeczy małeXII.2020IV.2021
8.Warsztaty wyplatania ze słomy rzeczy dużeIV.2021VIII.2021
9.Warsztaty wokalneIII.2021VIII.2021
10.Szumowski Festiwal Tradycji i Sztuki Ludowej "Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej" – 1 edycja w okresie Bożonarodzeniowym lub WielkanocnymXII.2020 LUB III.2021XII.2020 LUB IV.2021
11.Spotkania grup roboczychXI.2020VIII.2021
12.Tworzenie mapy kompetencji i umiejętności mieszkańcówXI.2020VIII.2021
13.Dożynki gminne – 2 edycja Szumowskiego Festiwalu Tradycji i Sztuki LudowejVIII.2021IX.2021
14.Wyjazd studyjny do Garncarskiej WioskiXII.2020VII.2021

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania w projekcie.

Giving Circle to innowacyjna forma filantropii uczestniczącej promowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Chcemy wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego chcemy przedstawić darczyńcom pomysł na promocję działań w gminie Szumowo, by wsparli właśnie nasz projekt. W czasie spotkania chcielibyśmy bliżej poznać się, nawiązać relacje, znaleźć sojuszników naszej misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej, owocnej współpracy.

Mamy nadzieję, że inne organizacje pójdą w nasze ślady w przyszłych edycjach również wystąpią ze swoimi pomysłami.

Poniżej zamieszczamy prezentację wstępną promującą nasz pomysł.

W Kalnicy realizowany jest projekt pod nazwą ,,Walka z koroną naszą obroną’’ w ramach programu ,,Działaj lokalnie 2020’’ ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Brama na bagna.

Głównym celem projektu była produkcja przyłbic ochronnych na drukarce 3D dla osób starszych, pracowników urzędu, nauczycieli, pracowników kuchni szkolnej. Swoimi działaniami ograniczyli rozprzestrzenianie się koronawirusa w okolicy, w miejscach, gdzie na co dzień przebywa wiele osób. Podczas produkcji przyłbic, gdzie wydrukowanie jednej przyłbicy zajmowało 2 godziny, narodził się również pomysł na produkcję ,,mini przyłbic’’, czyli małych przezroczystych maseczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w włączyli się w pomoc przy projekcie.

Fotorelację z działań projektowych znajdziecie na stronie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, gdzie odbywała się produkcja przyłbic.

http://www.gouk.bransk.pl/news,225,projekt-walka-z-korona-nasza-obrona.html

We współpracy z ERP Polska Organizacją Odzysku SEiE i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. (ERP) od września 2020 roku w wybranych szkołach, przedszkolach i organizacjach społecznych na obszarze Brama na bagna rozpoczynamy cykl akcji edukacyjnych, których celem jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcja jest organizowana pod hasłem "Recykling Daje Owoce".

Dzieci, uczniowie i nauczyciele zbierają zużyte baterie i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie wymieniają je w wyznaczonym dniu na pyszne i zdrowe owoce. Jednocześnie odbędą się pogadanki, apele, quizy i inne działania promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów.

Program będzie realizowany w czterech etapach.

I etap. Do 27IX2020r. Zgłoszenia do akcji. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Lokalni koordynatorzy w szkołach/przedszkolach przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. W promocję akcji będą zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe.

II etap. Do 27X2020r. Zbiórki baterii oraz zsee prowadzone będą na terenie wyznaczonym przez organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają owoce. Ilość owoców przydzielona na poszczególne placówki zależeć będzie od ilości zgłoszeń.

III etap. Do 31X2020r. Odbiór bezpośrednio ze szkoły/przedszkola lub po uzgodnieniu z innego punktu. Po otrzymaniu zgłoszenia odbioru od lokalnego koordynatora akcji w szkole/przedszkolu zapewnimy bezpłatny transport zebranych podczas akcji elektroodpadów do profesjonalnych centrów recyklingu.

IV etap. Do 15XI2020r. Po organizacji akcji w szkole/przedszkolu lokalny koordynatorzy podsumują swoje akcje, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych.

Opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami będzie zarchiwizowany na stronie www.bramanabagna.org i www.cycling-recycling.eu.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Akcja „Recycling daje owoce” organizowana jest dzięki zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. https://erp-recycling.org/pl-pl/ - lidera zbiórki i recyclingu baterii i elektroodpadów w Polsce i w Europie.

Organizacje, szkoły i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie Recykling Daje Owoce proszone są o bezpośredni kontakt: pawelzawady@wp.pl lub 888050176

Nabór trwa do 27IX2020 r.