2018-02-20. Polub nas na Facebooku

2018-02-20. Trwaja konkursu, zapraszamy do składania wniosków i oferujemy pomoc:

Konkurs grantowy "Na 100 Niepodległa"

Otwarty konkurs ofert Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Konkurs PO Polska Cyfrowa: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów

2018-02-20. W ramach konkursu "Opowiedz ..." zgłosiliśmy film opowiadający o projekcie "Od czegoś trzeba zacząć ..." realizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej. Trzymajcie kciuki!!!

2014-02-14. Relacke z EkoWalentynek 2018 na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy do obejrzenia i do włączenia się do akcji.

2018-02-08. Inaugurujemy akcję

„EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”

Więcej informacji na naszym Facebooku. Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe, domy kultury i inne instytucje. Przekażemy lizaki i kartony na baterie, udzielimy wsparcia.

2018-02-08. Ruszyła rekrutacja do XIV edycji Programu Liderzy PAFW - innowacyjnego i kompleksowego programu rozwojowego dla liderów i liderek osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla realizatorów Programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej zapraszamy Cię do Programu Liderzy PAFW! Jeśli znasz osobę, którą uważasz za lidera/liderkę poleć jej Program!

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz o Programie.

2018-02-08. Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty
patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Konkurs będzie realizowany
poprzez dwie ścieżki:
1. zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych.
2. jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym - zwycięskie 5 projektów dofinansujemy kwotą do 120 tys złotych.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje posiadające osobowość prawną,
takie jak: fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, państwowe szkoły, bursy uczniowskie, świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne, jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioski można składać do 16 lutego 2018 roku przez formularz elektroniczny dostępny na stronie Generatora Wniosków:
https://dotacje.fundacjabgk.pl/login
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://www.fundacja.bgk.pl/programy/quot-na-100-niepodlegla-quot

2018-02-08. Zapraszamy do głosowania w plebiscycie na Dominika Dobrowolskiego - pomysłodawcę i organizatora kajakowych wypraw Recykling Rejs 2017 oraz akcji "EcoWalentynki" i "Recycling daje owoce" . Pozycja 4

2018-01-26. Fundusz Obywatelski ogłosił otwarty konkurs grantowy. Termin składania wniosków: 2 lutego 2018 r. Szczegóły

2018-01-26. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza nabór na staże. Ambasada USA w Warszawie poszukuje studentów, którzy chcą odbyć 4-miesięczne praktyki w Sekcji Spraw Publicznych i Sekcji Protokolarnej (Public Affairs Section and Protocol Section). Szczegóły

2018-01-15. Za miesiąc Walentynki. Zapraszamy chętnych do prowadzenia akcji w swojej szkole, organizacji, przedszkolu. Chętni mogą zgłaszać się do koordynatora akcji Ecowalentynki Pawła Pogorzelskiego.

2017-12-01. Chętnych do włączenia się w VIII edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” zapraszamy do kontaktu. W Dzień Zakochanych - 14 lutego 2018 zainaugurujemy naszą akcję, rozdając w ponad 60 miejscowościach: czekoladki, pierniki i lizaki w kształcie serca oraz oczywiście walentynkowe kwiatki - a wszystko w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2017-11-23. Młodzież szkolna w Szumowie nagrała filmik promujący akcję Recycling daje owoce. Zbiórka elektrośmieci odbędzie się 29.XI. Zapraszamy

2017-11-19. Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji projektów Działaj Lokalnie.

2017-11-07. Zapraszamy do udziału w akcji "Recykling Daje Owoce", w ramach której w kilkudziedziesięciu wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce. W ( najlepiej aby w każda miejscowość miała swoją informację!, na swoich lokalnych stronach!) akcję organizuje Lokalna Grupa Działania Brama na bagna. Zbiórka będzie prowadzona w dniach 10-30 listopada 2017 r. w Zambrowie oraz w Szumowie. Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek, wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki - jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu. W ramach akcji "Recykling Daje Owoce", rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.
Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek zbiórki selektywnej elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu.
Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez "złomiarzy". Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. "Złomiarze" niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.
Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca - czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu. W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.
Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.
Głównym partnerem akcji "Recykling Daje Owoce" w Polsce jest Europejska Platforma Recyklingu
Pomysłodawcą akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski www.cycling-recycling.eu
Akcję w powiecie zambrowskim organizuje LGD Brama na bagna

2017-09-20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna; zorganizowało w sierpniu 2017 roku letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z powiatu zambrowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W organizowanym przez Stowarzyszenie wypoczynku letnim  brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi były dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Fotorelacja na naszym profilu na Facebooku.

2017-09-23. Nadszedł czas rozliczeń projektów. Poniżej zamieszczam wzór tekstu do opisu faktur;

Zakupiony/-ą towar/usługę otrzymałem/-am. Przeznaczono na realizację projektu Działaj Lokalnie. Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna w Zambrowie, a także budżetu samorządu gminy …...

Umowa nr ………/60/DL10-ODL/2017

Zakup dotyczy pozycji …… budżetu projektu.

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2017-09-06. Wspólnie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 19 września 2017 (wtorek) o godz. 10:00 w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego na parterze. Więcej informacji na naszym Facebooku

2017-09-06. Zapraszamy w niedzielę na Wzgórze 126, gdzie mjr Wł. Raginis ze swoimi żołnierzami walczył z niemieckim okupantem 78 lat temu. Więcej informacji na Facebooku

2017-08-31. W dniu 30 sierpnia 2017 r. panie z „Koła Dobrej Pani Domu” w Szumowie realizujące projekt „Kobiece światoprzestrzenie” w ramach programu „Działaj lokalnie X” wzięły udział w autokarowej wycieczce Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”. Fotorelacja na naszym profilu na Facebooku

2017-08-31. Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Wnioski można składać do 30 września 2017 r.

2017-08-31. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego mogą otrzymać środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).

2017-08-31. Organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i inni partnerzy społeczni, chcąc uzyskać wsparcie planowanego przez siebie przedsięwzięcia, są zobowiązani do złożenia wniosków do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. We wniosku należy określić zakres oczekiwanego wsparcia oraz termin realizacji przedsięwzięcia

2017-08-16. Prosimy o przesyłanie relacji z realizacji projektów do umieszczenia na stronie i na profilu facebookowym.

2017-07-28. Projekty są w trakcie realizacji. Prosimy o przesyłanie relacji oraz dokumentacji zdjęciowej, pochwalcie się na naszym Facebooku i na tej stronie. Zapraszamy.

2017-07-26. Zapraszamy do współpracy przy złożeniu wniosku do Tesco. Tesco informuje o możliwości aplikowania do konkursu TESCO „Decydujesz, pomagamy” – do 31 lipca można składać wnioski. W konkursie tym można uzyskać grant w wys. 5000 zł na działania służące wspieraniu aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowaniu mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.


W Programie zostanie przyznanych maksymalnie 125 grantów, po jednym w każdym z wydzielonych mikroregionów.
W załączeniu przesyłam listę mikroregionów, gdzie na niebiesko są zaznaczone obszary z zerową liczbą wniosków, a na fioletowo - z jednym wnioskiem. Zachęcam też do podzielenia się tą informacją z Państwa grantobiorcami, zaprzyjaźnionymi lokalnymi organizacjami i bibliotekami, domami kultury.
W Programie zostanie przyznanych dodatkowo 5 grantów za promocję projektu oraz minimalnie 5 wyróżnień przyznawanych przez Komisję Grantową. Dodatkowe granty zostaną przyznane na poziomie ogólnopolskim, niezależnie od mikroregionu.
W mikroregionie podlaskim ZŁOŻONO TYLKO 1 WNIOSEK (stan na ok. 15 lipca), co oznacza, że jest duża szansa na wsparcie jakiegokolwiek projektu z tego regionu. Zasada jest taka, że w przypadku 3 i więcej wniosków w mikroregionie, komisja grantowa wybiera trzy najlepsze projekty, które będą poddane głosowaniu w sklepach. W przypadku 3 lub mniej wniosków z danego mikroregionu – wszystkie pójdą pod głosowanie klientów TESCO. Dużo zależy od dobrze napisanego tekstu promocyjnego. Wiem, że część osób nie chce aplikować ze względu na głosowanie na projekty, ale może warto spróbować zdobyć 5 tys. na fajny sąsiedzki projekt?
Tu: https://pomagamy.tesco.pl/downloads#documents można obejrzeć materiał z webinarium poświęconego aplikowaniu do konkursu „Decydujesz, pomagamy”. Szczegółowe informacje, regulamin i generator wniosków znajdują się tu: https://pomagamy.tesco.pl <https://pomagamy.tesco.pl/>;.

2017-07-25. ️W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Niepodległości Polski. Z tej okazji powstał Program „Niepodległa”, z którego możecie uzyskać dofinansowanie na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych.

Termin składania wniosków: 19.07 - 16.08.2017
Termin ogłoszenia wyników: nie później niż 2 miesiące od zakończenia naboru
Termin realizacji: 01.09 - 30.11.2017
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

2017-07-13. Drodzy grantobiorcy, środki na realizację projektów zostały przelane. Można więc realizować projkety, a ich efektami dzielić się z innymi. Zapraszamy do przesyłąnia zdjęć i relacji z realizacji projektów, zamieścimy je na naszej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku

2017-07-03. Zakończył się dodatkowy nabór w ramach programu Działaj Lokalnie. W generatorze otrzymaliśmy dwa wnioski, z terenu gminy Zambrów oraz z gminy Rutki, jednak obejmujący swym zasięgiem obszar całego powiatu zambrowskiego. Teraz trwa ocena wniosków. Wkrótce ogłosimy wyniki. Podpisanie umów i wręczenie dotacji nastąpi w połowie lipca

2017-06-08. Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Brama na bagna spełnia warunek Nominatora do programu stypendialnego AGRAFKA, czekamy więc na zgłoszenia młodych, zdolnych uczniów.
Zgłoszenia przyjmuje Paweł Pogorzelski - koordynator programu Działaj Lokalnie
Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają wyznaczone organizacje, zwane dalej nominatorami.
Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 31 lipca 2017 roku.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich zaprosiły lokalne organizacje (zamknięty katalog organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego AGRAFKA.
Program AGRAFKA skierowany jest do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.
Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty.
Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

2017-06-08. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy składać do 27 czerwca 2017 r.

2017-06-08. Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie "odLOTTOwa jazda z OSHEE".
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap 1 - polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Projekty muszą być zgodne ze statusem fundacji, ale on obejmuje bardzo szerokie działania związane ze sportem, edukacja, wsparciem dla grup defaworyzowanych etc.
Etap 2 - polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała za zadanie zaangażować jak najwięcej osób do przyłączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.
Pierwszy etap już się zaczął. Liczy się kolejność zgłoszeń. W gminach na obszarze Brama na bagna organizujecie wiele akcji rowerowych, warto więc zainteresować się tym konkursem

Więcej na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/

2017-06-05. 13 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się Podlaska Konferencja Równać Szanse. Celem konferencji jest promocja programu Równać Szanse, przedstawienie jego zasad oraz zaprezentowanie skutecznie zrealizowanych projektów. Podczas konferencji odbędą się debata, warsztaty i prezentacje. Będzie to doskonała okazja do porozmawiania z realizatorami projektów dofinansowanych w ramach Równać Szanse.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli bibliotek publicznych, ośrodków kultury i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy i inne informacje prześlemy mailem osobom zainteresowanym

2017-06-01. Fundacja FIR ogłosiła nabór wniosków do 5 tys. zł na działania młodych organizacji (do 30 miesięcy). Zapraszamy do kontaktu, pomożemy złożyć wniosek

2017-05-31. W związku z zakończeniem oceny wniosków i nie wyczerpaniem puli ogłaszamy uzupełniający nabór wniosków z pulą 5240,00. Wnioski można składać do 30 czerwca br ze względu na konieczność zakoczenia i rozliczenia wniosku do koca 2017 r.

2017-05-31. Miło nam zakomunikować, że zakończyliśmy nabór wniosków w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Działaj Lokalnie 2017. Poprzez zgenerator wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę 53 920,00 zł. Oznacza to, że cała pula nie została wykorzystana, zapowiadamy więc nabór dodatkowy, o jego terminie i zasadach napiszemy wkrótce.
Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna wniosków.
Dzięki zdecydowanej postawie Wójta gminy Szumowo, Jarosława Cukiermana (zdecydował o zwiększeniu puli wsparcia w gminie Szumowo) możemy poinformować, że wszystkie wnioski otrzymają dofinansowanie, natomiast będziemy negocjować kwoty i zapowiadamy dogrywkę na pozostałą pulę środków. 
Gratulujemy wnioskodawcom i ... bierzemy się do roboty My kończymy ocenę wniosków i przygotowujemy umowy, realizatorzy przymierzają się do realizacji projektów.

2017-05-30. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska ogłaszamy zbiórkę zużytych telefonów komórkowych i baterii do nich. Telefony moga być uszkodzone, niedziałające lub zepsute. Informacje o ilości telefonów do odbioru przesyłajcie mailem lub na czacie Facebooka

2017-05-23. Wkrótce umieścimy informację o naborze. Tymczasem zachęcamy do głosowania w konkursie Aviva, gdzie wniosek złożyły mieszkanki Pęchratki Polskiej. Zagłosujcie, warto wspierać inicjatywy z naszego obszaru. Może w kolejnej edycji wasz wniosek będzie potrzebował wsparcia? Głosujemy tutaj. Wystarczy podaj dane i potwierdzić link z maila. Głosować można raz z jednego adresu, przekazujcie więc dalej

2017-05-20. Przypominamy, że jutro o północy kończy się nabór w programie Działaj Lokalnie. Jeśli ktoś ma jeszcze pomysł na realizację ciekawego projektu na rzecz lokalnej społeczności - zapraszamy do generatora :) Oczywiście - zapraszamy do konsultacji

2017-05-18. Ruszyła III edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”, w ramach którego w całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 130 grantów o łącznej wartości 650 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności. Z czego przyznanych będzie po kilkanaście w każdym województwie.
Więcej informacji na naszym Facebooku

2017-05-12. W dniu dzisiejszym odbyło się II spotkanie informacyjne w naborze 2017 w programie Działaj Lokalnie. Duża frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu. Wyjaśniliśmy zasady składania wniosków, ich oceny oraz przekazaliśmy informacje o samym projekcie. Dzięki środkom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności program Działaj Lokalnie realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z LGD Brama na bagna może finansować działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej na obszarze działania Bramy na bagna. Nabór trwa do 21 maja br poprzez generator. Zachęcamy do składania wniosków oraz do konsultacji telefonicznych - 888050176 i mailowych -  pawelzawady@wp.pl.

2017-05-11. Nabór trwa. Przypominamy o jutrzejszym spotkaniu informacyjnym.

2017-05-06. Zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące zasad naboru wniosków oraz ich oceny w programie Działaj Lokalnie 2017. Spotkanie zaplanowane jest na piątek, 12 maja w godz. 12.00-14.00. Zapraszamy

2017-05-05. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w naszej siedzibie. Omówiliśmy zasady składania wniosków (generator), zasady oceny oraz informacje na temat zasad późniejszej realizacji. Odpowiadaliśmy też na pytania związane z tegoroczną edycją programu Działaj Lokalnie. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na piątek, 12 maja w godz. 12.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy też do konsultacji mailowych (pawelzawady@wp.pl) oraz telefonicznych (888050176).

2017-04-28. Zapraszamy do naszego biura w Zambrowie przy ul. Legionowej 9 lok. 3 w dniu 5 maja (piątek) w godz. 10.00 - 12.00 oraz do biura LGD Brama na Podlasie w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza 1 (III piętro) w godz. 13.00 - 16.00 na spotkanie informacyjne dotyczące naboru, zasad składania i realizacji projektów. Wszystkie osoby, które mają pomysł na działanie dowiedzą się, jak go zrealizować. Zapraszamy więc wszystkie osoby, nie tylko przedstawicieli gmin i ich jednostek organizacyjnych czy organizacji pozarządowych - wspieramy również grupy nieformalne, czyli min. 3 osobowe grupy osób chętnych do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Uczestnikom przekażemy też materiały promocyjne dotyczące naboru.

2017-04-28. Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków do konkursu Działaj Lokalnie odbywają się:

- telefonicznie: 888050176, codziennie w godzinach popołudniowych,

- mailowo: pawelzawady@wp.pl codziennie cały dzień,

- stacjonarnie w biurze ul. Legionowa 9 lok. 3 w dniu 5 maja w godz. 9.00 - 13.00 oraz po umówieniu telefonicznym lub mailowym w iinych dniach.

Kolejne dni zostaną wyznaczone później.

2017-04-28. W zakładce Generator dodaliśmy link do strony, na której można złożyć wniosek

2017-04-27. Składając wniosek do nas na projekt Działaj Lokalnie proponujemy kolejną możliwość kofinansowania. Tym razem Fundacja AVIVA ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie najmłodszych dzieci w ich rozwoju, pomocy w edukacji oraz wzmacnianiu ich pasji i talentów. Na realizację takich działań można wygrać do 50 tys. złotych dofinansowania. Zgłoszenia pomysłów przyjmowane są do 21 maja na www.todlamniewazne.pl., więc termin jest zgrany z naszym.
Chętnych zapraszamy do kontaktu, chętnie udzielimy pomocy w pisaniu i realizacji.

2017-04-23. W zakładce Działamy lokalnie/Dla wnioskodawców zamieściliśmy regulamin i inne, niezbędne do składania wniosku dokumenty. Zapraszamy do zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o składaniu wniosku.

2017-04-20. Wkrótce ogłosimy termin spotkania informacyjnego dotyczącego naboru, zasad składania i realizacji projektów. Informacje będą pojawiać się na tej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.pl/bramanabagna

2017-04-19. Oficjalnie ogłaszamy nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie w edycji 2017. Zasady naboru, dokumenty programowe, informacje dla grantobiorców znajdziecie na stronie www.bramanabagna.org w zakładkach Działamy Lokalnie.

Nabór wniosków potrwa do 21 maja, a czas realizacji projektów - 31 grudnia 2017 r.

Projekty powinny trwać min. 3 miesiące.
Szczegóły informacji - Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie, pawelzawady@wp.pl, 888050176

2017-03-02. Zapraszamy do zakupu karnetów na Festiwal Rock na bagnie. Karnet można też uzyskać w ramach przekazania 1% - więcej na stronie Rock na bagnie

2017-03-02. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu (do 24 marca br.) dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Więcej na stronie

2017-03-02. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ogłasza konkurs stwarzająć okazję do promocji zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz ich rodzin i najbliższych. Zgłoszenia można przesyłać do 12 kwietnia 2017 r. Szczegóły tutaj

2017-03-02. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty - Rekrutacja trwa!

2017-03-02. Równać szanse - ogólnopolski konkurs grantowy nadal trwa. Szczegóły

2017-03-02. Jeszcze niespełna tydzien trwa rekrutacja do Szkoły Liderów. Pośpiesz się, jeśli działasz w środowisku lokalnym i chcesz się rozwijać

2017-02-26. „EkoWalentynki czyli kochamy recykling” w Bramie na bagna.

Jak co roku bierzemy udział w akcji EkoWalentynki. W tym roku zgłosiły się szkoły w Zawadach i Rutkach, Stowarzyszenie Człowiek nie wiek oraz wielu przedsiębiorców.

Akcja trwa do 22 kwietnia, czyli do Dnia ziemi. Baterie zbieramy w trybie ciągłym, choć lizaki juz się kończą.

Ponad 100 miejscowości w Polsce bierze udział w VII edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”. W Dzień Zakochanych - 14 lutego 2017 zainaugurujemy akcję rozdając czekoladki, pierniki i lizaki w kształcie serca w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).
Zbiórkę baterii i elektroodpadów będziemy prowadzić do 22 kwietnia 2017 roku, czyli do Dnia Ziemi! W akcji biorą udział wybrane szkoły, organizacje społeczne, samorządy, firmy oraz media. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.
W 2016 roku w Polsce sprzedano na rynku (wstępne dane) 600 mln sztuk baterii - czyli ok. 12.500 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 45% baterii z rynku - czyli ok. 5625 ton. Cel został osiągnięty! Szacuje się, że w roku 2017 sprzedaż baterii w Polsce wzrośnie, a razem z nią zwiększy się obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii do ok. 6000 ton.
W ramach akcji „EkoWalentynki” od zeszłego roku zbieramy również elektroodpady. W 2015 roku wprowadzono na rynek 526 tys. ton nowego sprzętu i zebrano zgodnie z planami 199 tys. ton ZSEE. Szacuje się, że ilości wprowadzanego na rynek nowego sprzętu rosną średnio o 5% rocznie, czyli w 2017 roku sprzedanych zostanie około 580 tys. ton nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obowiązkowy poziom zbiórki wynosi 40% (liczonej od średniej sprzedaży z trzech poprzednich lat), więc w tym roku Polska musi zebrać około 210 tys. ton zużytych pralek, lodówek, komputerów i innych elektrogratów. Trzeba pamiętać, że nowa ustawa o ZSEE wprowadza podwyższone obowiązki zbierania i przetwarzania, które osiągną w 2021 roku poziom 65% masy wprowadzonego na rynek sprzętu!
W Polsce w ostatnich latach przeszkodą w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklingu ZSEE była szara strefa - w ubiegłych latach plagą było rozbieranie elektroodpadów w punkach skupu złomu, bez jakichkolwiek standardów jakościowych, co skutkowało zanieczyszczaniem środowiska. Obecnie największy problem stanowi wyrzucanie elektroodpadów i baterii razem z innymi odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest powszechna, ciągła i skuteczna edukacja ekologiczna!
Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami?
• Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
• Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!
• Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!
„EkoWalentynki” organizowane są dzięki pomocy i zaangażowaniu firm,
które są liderami recyklingu elektroodpadów i baterii w Polsce i Europie:
REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE,
ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik
Dominik Dobrowolski
Szczegóły: www.cycling-recycling.eu
dominik@cycling-recycling.eu
W Bramie na bagna koordynatorem akcji jest Paweł Pogorzelski

2017-02-26. Tutaj już wkrótce będą pojawiać się aktualności w programie. Aktualnie pracujemy nad złożeniem wniosku do ARFP na X edycję DzL2017