Przeskocz do treści

Właśnie otrzymaliśmy informację, że LGD Brama na bagna wraz z gminą Szumowo, jej jednostkami i działającymi na jej terenie organizacjami zakwalifikowały się do tutoringu w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW.

To pierwszy krok do przeprowadzenia diagnozy potrzeb społeczności dla tej społeczności i kolejny w ramach współpracy z Polsko_Amerykańską Fundacją Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.
Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) możemy złożyć nominację max. 5 kandydatów do stypendium do 15 lipca 2020 r.
Zapewniamy wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu, który przesyłamy w załączeniu oraz u koordynatora, Pawła Pogorzelskiego, 888050176, pawelzawady@wp.pl

W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy do dyspozycji.

Regulamin Konkursu

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Szczegóły

Dostaliśmy informację, że Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC w związku ze zmianami spowodowanymi rozwojem pandemii koronawirusa, zdecydowała się przedłużyć termin rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty. Obecnie uczniowie mogą zgłaszać się do programu aż do 17-ego maja. Dzięki temu będą mieli odpowiedni czas i warunki, aby wybrać wymarzoną szkołę.

Horyzonty to wsparcie finansowe dla młodych ludzi pochodzących z wsi i miejscowości do 30 000 mieszkańców, w których dochód nie przekracza 1000 złotych netto na osobę. To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach w Polsce. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Podopieczni Fundacji mają także dostęp do opieki psychologa, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, biorą udział w warsztatach

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji w postaci kursów czy dodatkowych zajęć np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania koleżankom i kolegom, którzy mierzą się z podobnymi problemami, po projekty społeczne.

Do tej pory programem objęli 735 uczniów - 231 obecnych Stypendystów i 504 Absolwentów.

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl.

Plakat Programu

Ulotka Programu

Informator (do pobrania niżej) zawiera zestawienie ułatwień na czas epidemii, z których mogą obecnie skorzystać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Proponowane przez rząd i samorządy rozwiązania mają charakter uznaniowy, dlatego organizacje wiedząc dzięki Informatorowi, jakie są możliwości, powinny przekonywać decydentów o potrzebie ich zastosowania.

Link do pobrania: dzialajlokalnie.pl/wp-content/uploads/2020/04/ulatwienia-dla-organizacji-w-czasie-epidemii.pdf

Oficjalnie ogłaszamy nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie w 20, jubileuszowej edycji 2020. Zasady naboru, dokumenty programowe, informacje dla grantobiorców oraz link do Generatora wniosków znajdziecie na naszej stronie w zakładce Działaj Lokalnie.

Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia 2020r. do 3 maja 2020 r. (dodaliśmy weekend, byście mieli więcej czasu), do 5 maja 2020r. odbędzie się ocena formalna, następnie wnioski ocenią członkowie komisji w terminie do 7 maja, a listę rankingową ogłosimy po merytorycznym rozstrzygnięciu na posiedzeniu komisji w dniu 8 maja 2020r. o godz. 13.00 w Zambrowie.

Czas realizacji projektów – od 1 maja do 31 grudnia 2020r. Projekty powinny trwać min. 3 miesiące, max. 6 miesięcy.

Tegoroczny nabór nieco się zmieni. Celem inicjatyw i lokalnych projektów będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Otwieramy się na te inicjatywy i inspirujemy do pomagania w tym obszarze.

Od 2008 roku ogłaszamy na obszarze Brama na bagna lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów. Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację za pośrednictwem generatora wniosków.

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz budżetów gmin, na obszarze których działamy: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo.

Jeśli chcesz działać lokalnie w swojej miejscowości – serdecznie zapraszamy do konsultacji pomysłu na projekt. Z racji obecnego stanu epidemii konsultacje świadczymy telefonicznie i mailowo. Jeśli sytuacja zostanie opanowana – pod koniec kwietnia zorganizujemy spotkanie dla potencjalnych grantobiorców w naszej siedzibie.

Kontakt: Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie, tel. 888050176, pawelzawady@wp.pl