Przeskocz do treści

Seminarium informacyjne

Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim

Zambrów, 28.08.2018 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (inicjatorów grup nieformalnych) zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach konkursu grantowego Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim do udziału w seminarium informacyjnym.
Termin: 28.08.2018 r., godz. 12:00.
Miejsce: LGD „Brama na Bagna” w Zambrowie, ul. Legionowa 9, lok. 3.
Na seminarium przedstawione zostaną zasady ubiegania się o środki na realizację inicjatyw społecznych w rozpoczynającym się właśnie konkursie grantowym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Na realizację lokalnych inicjatyw można uzyskać dotację w wysokości do 5 000 zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (np. zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w otwartej przestrzeni), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku
Lokalna Grupa Działania
Brama na bagna