Przeskocz do treści

Spotkanie informacyjne

OWOP w Białymstoku oraz operatorzy programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy serdecznie zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące programu, które odbędzie się 18 lutego 2020 r. w godz. 10.00-14.00 w Białymstoku, w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Świętego Rocha 3.

Spotkanie organizowane jest w związku z rozpoczynającym się w lutym pierwszym naborem wniosków w ramach konkursu tematycznego. W programie wspierane będą projekty obejmujące następujące obszary:

  1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne
  2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
  3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie

W trakcie spotkania opowiedzą o założeniach programu i pierwszego naboru, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wspieranymi przez program. Pokażemy inspirujące przykłady i odpowiemy na Państwa pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy - w jej trakcie będą omawiane Państwa wstępne pomysły na projekty. Zachęcamy więc do pomyślenia na ten temat jeszcze przed spotkaniem.

Do udziału w spotkaniu zapraszają przede wszystkim przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych. Zapraszamy zarówno większe, jak i mniejsze organizacje z różnym stażem działania.

Na spotkanie obowiązują zapisy. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod >>TYM LINKIEM. Na zgłoszenia czekają do 12 lutego. Nie zwracają kosztów podróży na spotkanie.

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego celem jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Więcej informacji o Programie można przeczytać na stronie aktywniobywatele.org.pl, a skrót podstawowych informacji również w >> ulotce informacyjnej.

Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania udziela: Marta Mazurczyk tel. 85 675 21 58

W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Marią Perchuć-Żółtowską lub Marią Jagaciak (aktywniobywatele@stocznia.org.pl, 22-100-55-94).

Organizatorami są Fundacja im. Stefana Batorego i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.