Przeskocz do treści

Ten projekt odpowiada rzeczywistym potrzebom społeczności.

Ze środków z grantu Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło wyciskarki wolnoobrotowe, sokowirówkę, suszarkę do warzyw i owoców-dehydrator, a także maszynę do szycia. Koło produkuje pakiety odpornościowe tj. m.in. soki, syropy, susze z czarnego bzu, pokrzywy, mniszka lekarskiego, własnych warzyw i owoców, które są przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi przepisami z zachowaną tradycją. Panie wykorzystają wiedzę doświadczenie i lokalne receptury, jakimi dysponują seniorzy wsi Wiśniewo. W ten sposób wspólnymi siłami pomagają zapobiegać chorobom i wzmacniać odporność lokalnej społeczności. Panie z KGW "Wisienka" pragną przekonać mieszkańców, że warto jest dbać o odpowiedni styl życia i tym samym robić wszystko, aby unikać chorób. Koło planuje włączyć całe społeczeństwo w rozwój i poprawę jakości życia. KGW planuje także spotkanie podsumowujące projekt, które zachęci mieszkańców Wiśniewa do prawidłowego odżywiania i troski o odporność i zdrowie. Wzmocni to więzi pomiędzy mieszkańcami oraz poczucie potrzeby wspólnoty i współpracy.Zakup maszyny do szycia umożliwił przygotowywanie maseczek ochronnych. Koło gospodyń dąży do przeciwdziałania negatywnych skutków bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Planuje szycie maseczek dla społeczności Wiśniewa jak i dla pobliskich szpitali, urzędów i służb mundurowych.W przyszłości maszyna do szycia umożliwi także przygotowywanie strojów ludowych, obrusów, fartuszków, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej priorytetem są maseczki ochronne, które zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom podczas spotkania podsumowującego projekt.

Teraz toast Na zdrowie nabiera właściwego, zdrowego znaczenia.