Przeskocz do treści

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza nabór na staże. Ambasada USA w Warszawie poszukuje studentów, którzy chcą odbyć 4-miesięczne praktyki w Sekcji Spraw Publicznych i Sekcji Protokolarnej (Public Affairs Section and Protocol Section). Szczegóły

Chętnych do włączenia się w VIII edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” zapraszamy do kontaktu. W Dzień Zakochanych - 14 lutego 2018 zainaugurujemy naszą akcję, rozdając w ponad 60 miejscowościach: czekoladki, pierniki i lizaki w kształcie serca oraz oczywiście walentynkowe kwiatki - a wszystko w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zapraszamy do udziału w akcji "Recykling Daje Owoce", w ramach której w kilkudziedziesięciu wybranych miastach Polski organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce. W ( najlepiej aby w każda miejscowość miała swoją informację!, na swoich lokalnych stronach!) akcję organizuje Lokalna Grupa Działania Brama na bagna. Zbiórka będzie prowadzona w dniach 10-30 listopada 2017 r. w Zambrowie oraz w Szumowie. Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek, wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki - jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu. W ramach akcji "Recykling Daje Owoce", rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.
Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek zbiórki selektywnej elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu.
Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez "złomiarzy". Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. "Złomiarze" niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.
Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca - czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu. W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.
Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.
Głównym partnerem akcji "Recykling Daje Owoce" w Polsce jest Europejska Platforma Recyklingu
Pomysłodawcą akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski www.cycling-recycling.eu
Akcję w powiecie zambrowskim organizuje LGD Brama na bagna

Nadszedł czas rozliczeń projektów. Poniżej zamieszczam wzór tekstu do opisu faktur;

Zakupiony/-ą towar/usługę otrzymałem/-am. Przeznaczono na realizację projektu Działaj Lokalnie. Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna w Zambrowie, a także budżetu samorządu gminy …...

Umowa nr ………/60/DL10-ODL/2017

Zakup dotyczy pozycji …… budżetu projektu.

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna; zorganizowało w sierpniu 2017 roku letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z powiatu zambrowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W organizowanym przez Stowarzyszenie wypoczynku letnim  brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi były dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Fotorelacja na naszym profilu na Facebooku.