Przeskocz do treści

Pod hasłem #KręciNasRecykling rusza pierwszy raz w Polsce wyjątkowa akcja edukacyjna. Od wielu lat zmorą dla środowiska są Ci, którzy środowisko zaśmiecają. Każdy widział porzucone w lesie, w rzekach, jeziorach, na poboczach dróg zużyte opony.  Chcemy to zmienić. Naszym celem jest zbudowanie świadomości na temat odpowiedniego oddawania zużytych opon. Podczas akcji pokażemy, jak powinien wyglądać prawidłowy oraz zgodny z poszanowaniem Matki Ziemi proces recyklingu opon. Stworzymy też praktyczny system ich zbiórki. Przyłączcie się do nas, bo #ZmieniamyOtoczenieNaLepsze

Na obszarze Brama na bagna akcja Wiosenne Porządki_Kręci Nas Recykling odbędzie się na terenie gminy Szumowo. Młodzież z Zespołu Szkół w Szumowie postanowiła posprzątać mały kawałek ziemi szumowskiej ze śmieci wyrzuconych do lasu. Fotorelacja z akcji wkrótce.

Kampania #KręciNasRecykling to wspólny pomysł Oponeo.pl i znanego ekologa i podróżnika Dominika Dobrowolskiego, do której włączyło się już kilkadziesiąt społecznych inicjatyw (grupy mieszkańców, szkoły, organizacje społeczne) oraz kilkaset serwisów oponiarskich w całym kraju. Nasze działania rozpoczynamy 21 marca i planujemy je zakończyć   22 kwietnia br. Daty te nie są przypadkowe – 21 marca to początek kalendarzowej wiosna, a 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jeżeli akcja się powiedzie, chcemy ją kontynuować w kolejnych latach.
Jakie działania planowane są w ramach kampanii? Akcja prowadzona będzie dwutorowo. Jednym z głównych jej elementów jest przeprowadzenie na terenie całej Polski minimum pięćdziesięciu akcji sprzątania odpadów, w tym także zużytych opon, zaśmiecających środowisko. W akcje zaangażowani zostaną wolontariusze z lokalnych społeczności. Jednocześnie prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu opon. Wykaz ekologicznych akcji, serwisów oponiarskich oraz mnóstwo wiedzy nt. recyklingu opon jest dostępne na specjalnie przez nas przygotowanej stronie: www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling

Drzewa w zamian za opony Serwis Oponeo.pl oferuje klientom możliwość zamówienia opon z usługą dostawy z montażem w jednym z serwisów partnerskich. Dodatkowo w tych serwisach, które na stronie oznaczone zostały logiem kampanii Kręci Nas Recykling klienci mogą pozostawić za darmo zużyty komplet opon do utylizacji . Za każde 4 opony, które zostaną zebrane zarówno w ramach lokalnych akcji sprzątania, jak i te, które trafią do serwisów partnerskich w czasie trwania kampanii, Oponeo.pl posadzi jedno drzewo! Celem jest posadzenie 1.500 drzew. Każdy więc, kto aktywnie weźmie udział w akcji przyczyni się do nie tyko do posprzątania Polski, ale jej zazielenienia.
Zużyte opony zalegające w środowisku są szkodliwe Opona pozostawiona w środowisku naturalnym z upływem czasu ulega defragmentacji. W konsekwencji wydzielane są toksyczne mikroplastki, które zatruwają glebę i przenikają do wody, stając się zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Namawiamy do oddawania zużytych opon do wyznaczonych do tego punktów. Dzięki temu mogą zostać one bezpiecznie przetworzone i ponowne wykorzystane do produkcji takich dóbr jak drogi, ekrany akustyczne czy nawet podeszwy do butów.

Więcej informacji na temat recyklingu zużytych opon samochodowych można znaleźć w artykule przygotowanym w ramach akcji: https://www.oponeo.pl//artykul/recykling-opon W mediach społecznościowych kampania oznaczana będzie hasłami #KręciNasRecykling oraz #ZmieniamyOtoczenieNaLepsze. Można w ten sposób śledzić jej przebieg i postępy w sieci, a także oznaczać własne wpisy na ten temat, promując jednocześnie kampanię edukacyjną w Internecie.

Prosimy, aby wszelkie pytania na temat kampanii, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i innych osób zainteresowanych jej szczegółami oraz samym recyklingiem opon kierować do: Dominika Dobrowolskiego  dominik@cycling-recycling.eu  tel.697092978 Michała Pawlaka michal.pawlak@oponeo.pl  tel. 52 341 88 50

Lokalnym koordynatorem akcji w Bramie na bagna jest Paweł Pogorzelski, pawelzawady@wp.pl, 888050176

Jak co roku w lutym organizowane są ekologiczne Walentynki #EkoWalentynki!

Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 1000 partnerów w całej Polsce, ponad milion zebranych zużytych baterii. W tym roku kolejne organizacje, samorządy dołączają do akcji! A jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju? W  roku 2020 w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W roku 2021 wymaganie to ponownie wzrosło o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian. Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym Electro-System Organizacja Odzysku i Europejska Platforma Recyklingu przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling Polska oraz Europejska Platforma Recyklingu od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie. Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących.

Partnerzy projektu #EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu.

Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling Polska i Electro-System Organizacja Odzysku, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki. Partnerami obchodów „EkoWalentynki 2022” w Polsce są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Na obszarze Brama na bagna jak co roku akcją koordynuje Paweł Pogorzelski, zgłaszajcie się i kochajcie nasze środowisko.

Zapraszamy!!!

https://www.remondis-electro.pl/

https://www.electro-system.pl/https://erp-recycling.org/pl-pl/

https://www.electro-system.pl/

Wiem, że zakończyły się wasze projekty, ale czy pamiętacie o Konkursie "Opowiedz....".

Grantobiorcy mają do 21 lutego br. Czas na złożenie pracy. Powstałe filmy to fantastyczna forma podsumowania działań i materiał promocyjny na przyszłość.

Kartę zgłoszenia przesyłamy drogą mailową na adres: wnioski@dzialajloklane.pl

Szczegóły dotyczące Konkursu: regulamin, kartę zgłoszenia, wytyczne dotyczące opisu pod filmem, planszę końcową,  otrzymacie ode mnie, zapraszam do kontaktu. Jeśli macie jakieś pytania, trudności, piszcie.

Paweł

Rusza tegoroczna edycja akcji Recycling daje owoce. Zapraszamy do współpracy chętne szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich. Zebrane elektrośmieci i baterie wymienimy na smaczne i zdrowe owoce.

Organizatorem akcji od wielu lat jest Dominik Dobrowolski, znany podróżnik i ekolog. W Bramie na bagna akcję koordynuje Paweł Pogorzelski.

Zapraszamy do zgłaszania.

Z końcem września zakończyliśmy projekt „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich”, który trwał od XI.2020 r. 29 września na spotkaniu podsumowującym omówiliśmy dotychczasowe działania, dofinansowane ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Liderem Grupy Inicjatywnej był koordynator projektu Paweł Pogorzelski z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

Celem projektu był szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnej, integracja mieszkańców oraz odnajdywanie nowych umiejętności wśród uczestników warsztatów w oparciu o tradycje z tego terenu.

Podczas trwania projektu organizowanych było wiele warsztatów m.in. kulinarne, wokalne, carvingu oraz wyplatania ze słomy. Mieszkańcy naszej gminy, i nie tylko, poznawali także historię gminy w ramach „Spotkań z historią”. W okresie wielkanocnym oraz podczas Święta Dziękczynienia za Plony zorganizowane zostały Festiwale Tradycji i Sztuki Ludowej. Przeprowadzony został również konkursu pn. „Pocztówki z Gminy Szumowo”, w którym uczestnicy mieli za zadanie opisać miejscowość, w której mieszkają. Zwieńczeniem realizacji projektu było stworzenie „Przewodnika po Gminie Szumowo”. Przewodnik ma na celu przede wszystkim pokazanie walorów krajobrazowych Gminy Szumowo, przedstawienie jej historii oraz miejsc, które warto zobaczyć podczas pobytu w tej pięknej gminie.

Przewodnik można pobrać bezpłatnie ze strony www.szumowo.pl

„Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” pozytywnie wpłynął na mieszkańców gminy Szumowo. Świadczy o tym zainteresowanie mieszkańców, którzy bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Szczególne podziękowania należą się władzom gminy, które przekazano na ręce Wójta Gminy Szumowo, Jarosława Cukiermana.

O dalszych działania w „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności będziemy informować wkrótce.

W dniu 28 sierpnia w Szumowie odbyło się Święto Dziękczynienia za Plony w Szumowie. W ramach tej imprezy odbyły się wystawy "Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej" w ramach projektu „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” realizowanego w ramach Programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Goście uroczystości mieli okazję odwiedzić namiot Lokalnej Grupy działania Brama na bagna, wysłuchać koncertu młodzieżowej Orkiestry Dętej z Szumowa, obejrzeć występ zespołu mażoretek ARABESKA, występu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” ze Srebrnego Borku oraz gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka”.

Gościnnie wystąpili również folkowe zespoły: „Kolej na Łapianki” z Domu Kultury w Łapach, „LEILA” z Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce oraz „Kalinka” z Białegostoku.

Kolorytu uroczystościom dodały także stoiska miejscowości z gminy Szumowo, na których można było zakupić różnego rodzaju potrawy oraz słodkości, a także gościnnie stoiska Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki oraz Gminy Zambrów.

Święto Dziękczynienia za Plony w Szumowie dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 3/LPP-PILOTAŻ/2020.

Prezentujemy listę rankingową wniosków złożonych w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie na obszarze Brama na bagna

http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/07/Lista-rankingowa-na-www-2.pdf

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom, jednak pula środków nie jest wystarczając, by dofinansować wszystkie wnioski. Wniosek IDL Siła jest w nas niestety nie będzie mógł otrzymać dofinansowania. Pozostali wnioskodawcy wkrótce otrzymają umowy do podpisania.

Czas zacząć Działać Lokalnie.

Informujemy, że LGD Brama na bagna jest partnerem w ogólnopolskim programie "Stypendia pomostowe", w którym można uzyskać stypendium na I rok studiów w wysokości 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Jeśli jesteś (lub znasz takich) zdolnym, ambitnym maturzystą ze wsi lub małej miejscowości, pochodzisz z niezamożnej rodziny, chcesz studiować - zgłoś się do programu.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać mogą korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10 czerwca 2021 roku ruszył szesnasty już konkurs Programu „Działaj lokalnie” Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna we współpracy ze samorządami gmin na obszarze działania oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

O dotację może ubiegać się:

– organizacja pozarządowa,
– stowarzyszenie zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody Zarządu LGD Brama na bagna,

które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin składania wniosków: do 11 lipca 2021 r.

Nabór odbywa się poprzez generator: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Poglądowy wniosek http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/06/02-wniosek-DL-2021-3.pdf

Pełny Regulamin naboru do pobrania tutaj: http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2021/06/01-regulamin-lokalnego-konkursu-grantowego-DL-2021-2021-05-11.pdf

Od wnioskodawców oczekujemy pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55 000,00 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie lipca 2021 roku.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz samorządów gminnych, na obszarze których realizowany będzie dany projekt.