Przeskocz do treści

Fundacja Legalna Kultura prowadzi Program grantowy Ja w internecie, którego celem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców m.in. z województwa podlaskiego. W ramach programu:
 przeszkolą lokalnych instruktorów/ instruktorki, którzy następnie poprowadzą zajęcia dla mieszkańców i mieszkanek,
 zorganizują szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek z tematów im bliskich na co dzień: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w
sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Do składania wniosków są uprawnione gminy – niezależnie od wielkości, mogące aplikować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Zaproszenia i informacje zachęcające do udziału w konkursie i złożenia wniosku zostały już wysłane do gmin.
Sprawdzaliście?

http://jawinternecie.edu.pl/

Dziś Lokalna Komisja Grantowa w składzie:
- Jarosław Cukierman - przedstawiciel samorządów, Wójt Gminy Szumowo,
- Agata Gołaszewska - przedstawiciel mieszkańców,
- Małgorzata Pogorzelska - przedstawiciel przedsiębiorców,
- Iwona Wiernicka - przedstawiciel ODL Brama na bagna
przy zaocznym nadzorze Prezesa LGD Brama na bagna Tomasza Liniewicza
korzystając z obecności przy okazji wizyty monitorującej koordynatora Programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Pawła Zania
oceniła wnioski złożone w tegorocznym konkursie pod względem merytorycznym.
Wyniki punktowej oceny LKG przedstawiają się następująco:
1. My śpiewamy - wszystkich zabawiamy – Grupa Nieformalna przy GBP w Kalnicy – 36,0
2. Żeglujemy – żonglujemy – OSP Zbrzeźnica – 34,5
3. Razem możemy więcej – Stowarzyszenie „Moja wieś” – 33,0
4. Akademia małolata ciekawego świata – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 32,5
5. Mistrz i uczeń – Grupa Nieformalna przy SP w Kołakach Kościelnych – 32,5
6. Jest z tradycją gotowanie, czas i na sportu uprawianie – Grupa Nieformalna przy OSP w Starym Laskowcu – 31,5
7. Jesienne spotkania pod żółtym liściem – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Osób - Niepełnosprawnych NAPRZECIW – 30,5
8. Działaj z nami BORÓWKAMI – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 30,5
9. Polacy nie gęsi, iż swój język mają – propagowanie poprawnej wymowy u dzieci i młodzieży – Grupa Nieformalna przy Dom Kultury w Rutkach-Kossakach – 29,5
10. Żyj zdrowo – Inicjatywa DzL – 27,5
Ogólna wartość złożonych wniosków na dofinansowanie wyniosła 107216 zł, z czego wnioskowana do dofinansowania ze środków PAFW kwota to 58095 zł.
LKG zaproponowała dofinansowanie wszystkich projektów. Realizatorzy poszczególnych projektów otrzymają propozycje korekt wysokości dotacji w bezpośrednich mailach.
O wysokości kwot dotacji zdecyduje Zarząd LGD Brama na bagna.
O wysokości ostatecznego dofinansowania oraz terminie podpisania umów poinformujemy wkrótce.
Gratulujemy złożenia wniosków o otrzymania dofinansowania i ... do dzieła :

Jeśli chcesz zorganizować w swojej szkole lub innej placówce edukacyjnej (np. GOK, świetlica) atrakcyjne i bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci - zaproś nas do siebie! Program „Projektor - wolontariat studencki" rozpoczął nabór placówek chętnych, aby przyjąć u siebie wolontariuszy.
Program „PROJEKTOR” - wolontariat studencki rozpoczął nabór szkół i innych placówek edukacyjnych (np. GOK) chętnych aby przyjąć u siebie wolontariuszy i zorganizować atrakcyjne i bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci. W wakacje studenci – wolontariusze są gotowi do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w miejscowościach liczących do 20 tyś. mieszkańców na terenie całej Polski. Placówka która zdecyduję się zaprosić studentów do siebie w wakacje może być miejscem dobrej zabawy i poznawania nowych dziedzin nauki. Wolontariusze swoim przykładem i postawą inspirują do rozwijania pasji i z pewnością nie pozwalają dzieciom nudzić się w wakacje.
Wakacyjne warsztaty edukacyjne trwają 5 kolejnych dni po 5 godzin lekcyjnych dziennie. W tym samym czasie placówka może przyjąć od 2 do 6 wolontariuszy (studenci realizują jeden projekt w grupach 2-3 osobowych). Zajęcia obejmują wiele obszarów m.in. animacyjno – integracyjne, artystyczne, sportowe, dotyczące nauk ścisłych, kulinarne i wiele innych. Wolontariusze Projektora to studenci i pasjonaci w wielu dziedzinach, są niezmiernie kreatywni, można liczyć na ich pomysły.
Więcej informacji o projektach wakacyjnych: http://projektor.org.pl/projekty-wakacyjne/
Placówki mogą zgłaszać się poprzez formularz: https://bit.ly/2IXnbd1
Chętne placówki mogą kontaktować się z biurem programu w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 Infolinia: 800 444 131, tel. 507 703 240; 81 534 78 93.

Zakończyliśmy nabór wniosków w tegorocznym konkursie. Poprzez Generator wpłynęło do nas 10 wniosków na ogólną kwotę 56795,00 zł. Do rozdysponowania mamy 55000,00 zł, będą więc pewnie niewielkie korekty, o czym będziemy informować.
Wszystkie przeszły ocenę formalną, Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną. O jej wynikach postaramy się poinformować w dniu 8 czerwca.
Przypominam, że można realizować działania w projekcie "na własną odpowiedzialność", czyli podejmować działania niezbędne do realizacji projektu.
Jeśli ktoś chciałby już realizować działania finansowe prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.

30 maja o północy minie termin naboru wniosków w programie Działaj Lokalnie. Aby wyjaśnić zasady tegorocznego składania wniosków w dniu 25 maja od godz. 13.00 zorganizowaliśmy konsultacje w naszym biurze. Na liczne pytania odpowiadał Paweł Pogorzelski - koordynator projektu Działaj Lokalnie oraz Iwona Wiernicka - prowadząca nasze biuro.
Nadal można konsultować wnioski telefonicznie lub mailowo, do czego zachęcamy.
Kontakt w zakładce.

Praca z wnioskami wre. Jeśli macie jakiekolwiek pytania zapraszamy do konsultacji mailowych oraz telefonicznych.
Na dzień 25 maja, akurat w dniu wejścia w życie RODO, zapraszamy na 2-godzinne "Spotkanie informacyjne o zasadach realizacji projektów w Działaj Lokalnie".
Zapraszamy do naszego biura w Zambrowie przy ul. Legionowej 9 lok. 3 na godz. 13.00.
Prosimy o potwierdzenie planowanego przybycia.

Konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków do konkursu Działaj Lokalnie odbywają się:
- telefonicznie: 888050176, codziennie w godzinach popołudniowych,
- mailowo: pawelzawady@wp.pl codziennie cały dzień,
- stacjonarnie w biurze ul. Legionowa 9 lok. 3 w dniu 4 maja w godz. 16.00 - 17.00 oraz 28 maja w godz. 9.00 - 11.00 lub po umówieniu telefonicznym lub mailowym w innych dniach.

Oficjalnie ogłaszamy nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie w edycji 2018. Zasady naboru, dokumenty programowe, informacje dla grantobiorców oraz link do Generatora wniosków znajdziecie na naszej stronie www.bramanabagna.org w zakładce Działamy Lokalnie.
Nabór wniosków potrwa od dziś, tj. 28IV do 30 maja, 31V odbędzie się ocena formalna, następnie wnioski ocenią członkowie komisji w terminie do 5VI, a listę rankingową ogłosimy po merytorycznym rozstrzygnięciu na posiedzeniu komisji w dniu 6VI o godz. 13.00 w Zambrowie.
Czas realizacji projektów - 31 grudnia 2018 r. Projekty powinny trwać min. 3 miesiące.
Od 2008 roku ogłaszamy na obszarze Brama na bagna lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów. Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację za pośrednictwem generatora wniosków.
Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.
Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz budżetów gmin, na obszarze których działamy: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo.
Szczegóły informacji - Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie, pawelzawady@wp.pl, tel: 888050176
Zapraszamy!!!
Regulamin konkursu

Właśnie zakończyliśmy zbiórkę baterii w ramach Eko Walentynek 2018. Baterie zbieraliśmy w przedszkolach, szkołach i ngo'sach w obszarze Brama na bagna.
Wzięło w nich udział ok. 300 osób, zebraliśmy w sumie 7 kartonów baterii po ponad 20 kg każdy, więc razem ponad 150 kg. Tym razem elektrośmieci zebrane były wcześniej, więc ich w tej akcji nie było.
Baterie są już w punkcie recyclingu w Błoniu.
Dziękuję szczególnie Asi, Iwonie i Agnieszce, które zorganizowały akcje w swoich placówkach.
Zbierajcie baterie nadal. Za niecały rok znów będziemy zbierać baterie i wymieniać je na lizaki-serduszka.
Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski, a akcję wspierają partnerzy: Remondis, ElektroSystem, European Recycling Platform, i oczywiście władze Bramy na bagna