Przeskocz do treści

W dniu 17 czerwca 2019 r. Komisja grantowa w składzie:

 • Tomasz Liniewicz
 • Jarosław Cukierman
 • Iwona Wiernicka
 • Małgorzata Pogorzelska
 • Agata Gołaszewska

odbyła posiedzenie, na którym zatwierdzono ocenę i wskazano listę wniosków złożonych w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2019 do dofinansowania.

Lista dofinansowanych wniosków:

 1. 663/2019/60 Piłka nożna bawi i kształtuje gm. Rutki 4980,99
 2. 674/2019/60 Kuchnia pokoleń gm. Rutki 6000,00
 3. 755/2019/60 Aktywna integracja w gminie Kołaki Kościelne gm. Kołaki Kościelne 5500,00
 4. 758/2019/60 Człowiek, ekologia i integracja gm. Kołaki Kościelne 3000,00
 5. 761/2019/60 Przez aktywność fizyczną po zdrowie gm. Kołaki Kościelne 3500,00
 6. 869/2019/60 Przyjemne z pożytecznym - odkrywamy talenty, rozbudzamy pasje, rozwijamy zainteresowania gm. Szumowo 6000,00
 7. 879/2019/60 Co nam w duszy gra gm. Szumowo 5900,00
 8. 1347/2019/60 Śladami Historii i Zabytków Zambrów 6000,00
 9. 1782/2019/60 Integracja KGW gm. Brańsk 5000,00
 10. 1834/2019/60 Na przekór nudzie gm. Brańsk 5000,00
 11. 1886/2019/60 Słoneczne manewry gm. Zawady 6000,00

Łączna kwota wniosków - 56888,99 zł, dofinansowanie z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce - 28200,00 zł, dofinansowanie samorządowe - 26800,00 zł, wkład własny LGD Brama na bagna - 1888,99 zł

Gratulujemy wybranym wnioskodawcom projektów. Umowy są w trakcie przygotowywania, a o dacie podpisania umów poinformujemy wkrótce.

W zakończonym właśnie naborze do konkursu działaj lokalnie wpłynęło 11 wniosków na kwotę nieznacznie przekraczającą nasz budżet.

Prowadzimy ocenę formalną wniosków. Po jej zakończeniu wnioski przekażemy Komisji Grantowej, która rozpatrzy zasadność udzielenia dotacji i ustali wysokość grantów.

W oczekiwaniu na ocenę zachęcamy do zapoznania się z Przewodnik do umowy dotacji programu „Działaj Lokalnie”

Gdyby pojawiły się jakieś pytania zachęcamy do konsultacji telefonicznych i mailowych.

Musieliśmy zaktualizować terminy naboru wniosków Działaj Lokalnie 2019. Macie zatem więcej czasu, mamy nadzieję, że wnioski będą w związku z tym bardzo przemyślane 🙂
Termin naboru trwa od dziś, tj. 7 maja do 6 czerwca 2019 r., do północy. O północy generator automatycznie zamknie możliwość składania wniosków.
Do 10 czerwca ocenimy wnioski pod względem formalnym z możliwością poprawy, zaś 11 czerwca odbędzie się posiedzenie komisji grantowej, która podejmie decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów.
Przypominam o jutrzejszym spotkaniu informacyjnym, w naszej siedzibie przy ul. Legionowej 9/3 o godz. 13.00
Paweł Pogorzelski - koordynator programu Działaj Lokalnie

Oficjalnie ogłaszamy nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie w edycji 2019. Zasady naboru, dokumenty programowe, informacje dla grantobiorców oraz link do Generatora wniosków znajdziecie na naszej stronie www.bramanabagna.org w zakładce Działamy Lokalnie.
Nabór wniosków potrwa od dziś, tj. 30IV do 30 maja, 31V odbędzie się ocena formalna, następnie wnioski ocenią członkowie komisji w terminie do 5VI, a listę rankingową ogłosimy po merytorycznym rozstrzygnięciu na posiedzeniu komisji w dniu 6VI o godz. 13.00 w Zambrowie.
Czas realizacji projektów - 31 grudnia 2019 r. Projekty powinny trwać min. 3 miesiące.
Od 2008 roku ogłaszamy na obszarze Brama na bagna lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów. Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację za pośrednictwem generatora wniosków.
Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.
Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz budżetów gmin, na obszarze których działamy: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo.
Jeśli chcesz działać lokalnie w swojej miejscowości - serdecznie zapraszamy na konsultacje pomysłu na projekt.
Kontakt: Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie, pawelzawady@wp.pl, tel: 888050176

Zapraszamy!!!
Regulamin konkursu

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 w ramach programu Pajacyk.
Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.
Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.
Zachęcam do składania wniosków i pozdrawiam

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wraz ze swoim fundatorem spółką ORLEN po raz kolejny przekaże środki finansowe na zakup sprzętu dla Zawodowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnych. Tym razem rozdysponowana będzie kwota 2 mln zł, która umożliwi doposażenie jednostek , a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

Tegoroczna edycja programu ruszyła 25 marca. Możliwość złożenia wniosku o darowiznę trwa do 4 maja, kiedy to zakończenie przyjmowania wniosków symbolicznie zbiegnie się z dniem Strażaka. Program jest szansą wparcia projektów, które będą miały określony cel, oraz uzasadnienie, a także staną się odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności, w obrębie których operują. Według danych MSWiA do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. członków tych jednostek. To właśnie do tej grupy skierowany jest nasz program, dzięki któremu tylko w ramach zeszłorocznej edycji, dofinansowanie otrzymało 360 wnioskodawców.

Łącznie, w ramach „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 12 milionów złotych, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.

​Szczegóły na temat programu: http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx​

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ Centrum NGO Poznań zaprasza do uczestnictwa w wizycie studyjnej dla organizacji pozarządowych z sieci ‚Europa Cafe’ oraz nowych NGO w dniach 12-16.05.2019r. To druga taka wizyta studyjna dla członków sieci Europa Cafe’ jako grupy opiniotwórczej, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego.
Polecam. Miałem okazję zwiedzić Brukselę, Parlament Europejski, poznać europosłów. Polecam. Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie
Szczegóły

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Więcej na stronie