Przeskocz do treści

W imieniu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszamy na szkolenie.
Dołącz do Sieci Doradców Lokalnych – zostań profesjonalnym doradcą w zakresie zarządzania finansami w NGO
Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić Was do skorzystania z oferty programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Wspieranie Organizacji Pozarządowych – „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” - Fimango.
We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii i w porozumieniu z Ośrodkami Działaj Lokalnie rozpoczynamy III edycję cyklu szkoleń przygotowujących do świadczenia profesjonalnego wsparcia poradniczego z zakresu zarządzania finansami w ramach Sieci Doradców Lokalnych.
Program, którego celem jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych będzie się składał z 4 trzydniowych sesji szkoleniowych oraz indywidualnej pracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Naszym celem jest przygotowanie osób świadczących usługi poradnicze organizacjom pozarządowym z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej.
Warunkiem udziału jest zadeklarowanie gotowości udziału w przynajmniej 3 sesjach oraz nieodpłatnego świadczenia poradnictwa dla innych NGO w wymiarze 64 godzin do końca września 2019 roku.
Uczestnicy po zakończeniu cyklu szkoleniowego i przeprowadzeniu porad na swoim terenie otrzymują dwuletni certyfikat doradcy lokalnego potwierdzający ich umiejętności i wiedzę w tematyce zarządzania finansami dedykowanej organizacjom pozarządowym. Kontakty do doradców trafiają na mapę Sieci Doradców Lokalnych.
Udział w programie edukacyjnym jest bezpłatny. Sesje szkoleniowe będą organizowane w Warszawie. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały edukacyjne,
w tym narzędzia służące zarządzaniu finansami.
W trakcie Programu oferujemy także dodatkowe wsparcie w rozwoju uczestników – webinaria, biuletyn tematycznie związany z zagadnieniami finansowymi i formalno-prawnymi dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie Cyklu Szkoleń.
Proponowany zakres tematyczny zająć:
• ABC zarządzania finansami w organizacji (w tym rachunkowość),
• formy działalności organizacji (projekty, działalność odpłatna i gospodarcza),
• zmiany w przepisach dotyczących organizacji, m.in. zadania publiczne,
• budżetowanie w organizacji i projektach,
• analiza finansowa i podejmowanie decyzji zarządczych,
• planowanie finansowe,
• roczna sprawozdawczość finansowa,
• prawno-finansowe aspekty pozyskiwania środków,
• diagnoza umiejętności i potrzeb uczestników, testy kompetencyjne dla doradców,
• narzędzia pracy doradcy oraz doskonalenie technik doradczych.
Liczba miejsc jest ograniczona! Pierwszy etap rekrutacji obejmuje kandydatów z Ośrodków Działaj Lokalnie i trwa do 8.11.2018.
Zobaczcie co uczestnicy poprzednich edycji mówi o programie.
https://www.youtube.com/watch?v=mCPjAueULiY&t=5s
Zgłoście się już dziś! Drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy!
Szczegółowe informacje na temat szkoleń regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne będą na stronie internetowej www.frso.pl
Realizatorem programu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
tel./fax: 22 616 33 16, e-mail: fimango@frso.pl

W Długoborzu odbyło się kolejne spotkanie w kąciku ogrodu sensorycznego w ramach projektu „Jesienne spotkania pod żółtym liściem”, realizowanego przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania, Rozwoju i Edukacji Osób Niepełnosprawnych „Naprzeciw”.
Fotorelacja poniżej
https://www.facebook.com/pg/SOSWDlugoborz/photos/?tab=album&album_id=2050569791677567&__tn__=-UC-R

W dniu 11 października 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty florystyczne w ramach projektu „Jesienne spotkania pod żółtym liściem”. Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania, Rozwoju i Edukacji Osób Niepełnosprawnych „Naprzeciw”, który realizujemy od 1 września 2018 r. polega na zaaranżowaniu ogrodu w celu wykorzystania go jako miejsca do prowadzenia hortiterapii, utworzenia ścieżki sensorycznej, zakątka relaksacji oraz do organizacji cyklu spotkań społeczności lokalnej z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. W dniu 11 października 2018 r. już po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami Długoborza, by wspólnie tworzyć piękne, jesienne kompozycje. Warsztaty poprowadziła Pani Anna Krystowska. Wspólnie kształtowaliśmy naszą wrażliwość estetyczną. Zyskaliśmy nowe przyjaźnie, nowe umiejętności. Inicjatywa ta spowodowała nawiązanie pozytywnych relacji międzyludzkich i uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy wszystkim za udział w „Jesiennym spotkaniu”.
Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/SOSWDlugoborz/photos/?tab=album&album_id=2045022145565665&__tn__=-UC-R

W generatorze został włączony raport końcowy dla grantobiorców Działaj Lokalnie 2018.
Termin na złożenie raportu dla grantobiorców to zazwyczaj 21 dni od daty zakończenia projektu (dokładny termin znajdziecie w umowie).
Uwaga!
W związku z pracami modernizacyjnymi generatora, termin na złożenie raportów dla projektów, które już się zakończyły, liczy się od dnia włączenia raportowania w generatorze (3 października 2018 roku).

20 września odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki sensorycznej w ramach projektu „Jesienne spotkania pod żółtym liściem” – zrealizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Osób Niepełnosprawnych NAPRZECIW i współfinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama na bagna”. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście Pan Robert Maciej Rosiak - Starosta Powiatu Zambrowskiego, Pani Katarzyna Kosakowska Prezes Stowarzyszenia NAPRZECIW, Pani Renata Matejkowska - Sołtys Wsi Długobórz, mł. asp. Pani Agnieszka Predko, mieszkańcy Długoborza, wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie, społeczność uczniowska oraz nauczyciele i pracownicy Ośrodka. Po przywitaniu i słowach wstępu na temat zrealizowanego działania przez Panią Katarzynę Jakimiuk – Baran Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu, głos zabrała Pani Martyna Gwiazdowska koordynator projektu przybliżając zebranym cele realizowanego projektu oraz korzyści z niego płynące. Wszyscy zebrani mogli osobiście doświadczyć wrażeń, które niesie ze sobą korzystanie ze ścieżki sensorycznej, odbyły się również warsztaty florystyczne, gdzie pod okiem Pani Anny Krystowskiej powstały piękne ekspozycje kwiatowe. Projekt „Jesienne spotkania pod żółtym liściem” realizowany od 1 września 2018r. polega na zaaranżowaniu ogrodu w celu wykorzystania go jako miejsca do prowadzenia hortiterapii, tworzenia ścieżki sensorycznej, zakątka relaksacji oraz do organizacji cyklu spotkań społeczności lokalnej z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. Sam pomysł powstał z potrzeby miejsca, gdzie dzieci mogłyby doświadczać bliskości przyrody. W tym celu uczniowie Ośrodka oraz mieszkańcy Długoborza stworzyli miejsce relaksu, meble ogrodowe, ścieżkę oraz kąciki sensoryczne. Miejsce to zostało tak zaprojektowane, aby w sposób szczególny oddziaływać na wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. Już od teraz podopieczni placówki, ale także zainteresowani mieszkańcy Długoborza mogą kształtować wrażliwość estetyczną, a także poznawać różnorodność świata flory w naszym ogrodzie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu oraz wszystkim którzy w tym dniu byli razem z nami.
Zapraszamy na fotorelację

Drodzy realizatorzy projektów.
Po zakończeniu realizacji w ciągu miesiąca macie czas na złożenie w generatorze sprawozdania. Obecnie trwają prace techniczne, co może powodować, że dostęp do generatora będzie utrudniony.
Do momentu zakończenia działań przez informatyków nie można włączyć raportu grantobiorców. Z tego względu czas na złożenie sprawozdania będzie liczony od momentu uruchomienia raportowania w generatorze.

W sobotę 18 sierpnia OSP Zbrzeźnica zorganizowała spływ kajakowy rzeką Narew na odcinku od Tykocina do Łasi Toczyłowo na terenie gminy Zawady. Uczestnicy podziwiali widoki nadnarwiańskich łąk, pasących się na nich szczęśliwych krów, oraz korzystali z kąpieli słonecznych i wodnych. Jak się okazuje piękna pogoda dopisująca takim atrakcjom turystycznym powoduje osuszanie wód gruntowych i obniżanie poziomu rzeki - miejscami pływaliśmy "po warszawsku - spodem kajaka po piasku" i trzeba było kajak holować.
Na koniec uczestników odwiedził Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos, wspierający tę inicjatywę. Wszyscy uczestnicy spotkali się na grillu w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Zajkowskich w Łasi Toczyłowie.
Miło spędzony czas, plany na przyszłość i możliwość poznania okolicy - to kilka z zaplanowanych celów projektu "Żonglujemy- żeglujemy" , który realizuje OSP Zbrzeźnica w ramach programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowanego przez LGD Brama na bagna ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim

Zambrów, 28.08.2018 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (inicjatorów grup nieformalnych) zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach konkursu grantowego Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim do udziału w seminarium informacyjnym.
Termin: 28.08.2018 r., godz. 12:00.
Miejsce: LGD „Brama na Bagna” w Zambrowie, ul. Legionowa 9, lok. 3.
Na seminarium przedstawione zostaną zasady ubiegania się o środki na realizację inicjatyw społecznych w rozpoczynającym się właśnie konkursie grantowym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Na realizację lokalnych inicjatyw można uzyskać dotację w wysokości do 5 000 zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (np. zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w otwartej przestrzeni), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku
Lokalna Grupa Działania
Brama na bagna

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!". Wnioski można składać do 23 września 2018 r.
Dla 50 najciekawszych pomysłów przeznaczą 500 tys. zł., warto więc się postarać i zorganizować dla dzieci zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
- interakcję między dziećmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- kreatywność,
- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
- przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
- porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Szczegóły konkursu.
Generator wniosków.