Przeskocz do treści

W dniu 11 października 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty florystyczne w ramach projektu „Jesienne spotkania pod żółtym liściem”. Projekt Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania, Rozwoju i Edukacji Osób Niepełnosprawnych „Naprzeciw”, który realizujemy od 1 września 2018 r. polega na zaaranżowaniu ogrodu w celu wykorzystania go jako miejsca do prowadzenia hortiterapii, utworzenia ścieżki sensorycznej, zakątka relaksacji oraz do organizacji cyklu spotkań społeczności lokalnej z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. W dniu 11 października 2018 r. już po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z mieszkańcami Długoborza, by wspólnie tworzyć piękne, jesienne kompozycje. Warsztaty poprowadziła Pani Anna Krystowska. Wspólnie kształtowaliśmy naszą wrażliwość estetyczną. Zyskaliśmy nowe przyjaźnie, nowe umiejętności. Inicjatywa ta spowodowała nawiązanie pozytywnych relacji międzyludzkich i uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Dziękujemy wszystkim za udział w „Jesiennym spotkaniu”.
Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/SOSWDlugoborz/photos/?tab=album&album_id=2045022145565665&__tn__=-UC-R

W generatorze został włączony raport końcowy dla grantobiorców Działaj Lokalnie 2018.
Termin na złożenie raportu dla grantobiorców to zazwyczaj 21 dni od daty zakończenia projektu (dokładny termin znajdziecie w umowie).
Uwaga!
W związku z pracami modernizacyjnymi generatora, termin na złożenie raportów dla projektów, które już się zakończyły, liczy się od dnia włączenia raportowania w generatorze (3 października 2018 roku).

20 września odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki sensorycznej w ramach projektu „Jesienne spotkania pod żółtym liściem” – zrealizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Osób Niepełnosprawnych NAPRZECIW i współfinansowanego przez Lokalną Grupę Działania „Brama na bagna”. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście Pan Robert Maciej Rosiak - Starosta Powiatu Zambrowskiego, Pani Katarzyna Kosakowska Prezes Stowarzyszenia NAPRZECIW, Pani Renata Matejkowska - Sołtys Wsi Długobórz, mł. asp. Pani Agnieszka Predko, mieszkańcy Długoborza, wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 1 w Zambrowie, społeczność uczniowska oraz nauczyciele i pracownicy Ośrodka. Po przywitaniu i słowach wstępu na temat zrealizowanego działania przez Panią Katarzynę Jakimiuk – Baran Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu, głos zabrała Pani Martyna Gwiazdowska koordynator projektu przybliżając zebranym cele realizowanego projektu oraz korzyści z niego płynące. Wszyscy zebrani mogli osobiście doświadczyć wrażeń, które niesie ze sobą korzystanie ze ścieżki sensorycznej, odbyły się również warsztaty florystyczne, gdzie pod okiem Pani Anny Krystowskiej powstały piękne ekspozycje kwiatowe. Projekt „Jesienne spotkania pod żółtym liściem” realizowany od 1 września 2018r. polega na zaaranżowaniu ogrodu w celu wykorzystania go jako miejsca do prowadzenia hortiterapii, tworzenia ścieżki sensorycznej, zakątka relaksacji oraz do organizacji cyklu spotkań społeczności lokalnej z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Jana Pawła II w Długoborzu. Sam pomysł powstał z potrzeby miejsca, gdzie dzieci mogłyby doświadczać bliskości przyrody. W tym celu uczniowie Ośrodka oraz mieszkańcy Długoborza stworzyli miejsce relaksu, meble ogrodowe, ścieżkę oraz kąciki sensoryczne. Miejsce to zostało tak zaprojektowane, aby w sposób szczególny oddziaływać na wzrok, słuch, węch, dotyk i smak. Już od teraz podopieczni placówki, ale także zainteresowani mieszkańcy Długoborza mogą kształtować wrażliwość estetyczną, a także poznawać różnorodność świata flory w naszym ogrodzie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu oraz wszystkim którzy w tym dniu byli razem z nami.
Zapraszamy na fotorelację

Drodzy realizatorzy projektów.
Po zakończeniu realizacji w ciągu miesiąca macie czas na złożenie w generatorze sprawozdania. Obecnie trwają prace techniczne, co może powodować, że dostęp do generatora będzie utrudniony.
Do momentu zakończenia działań przez informatyków nie można włączyć raportu grantobiorców. Z tego względu czas na złożenie sprawozdania będzie liczony od momentu uruchomienia raportowania w generatorze.

W sobotę 18 sierpnia OSP Zbrzeźnica zorganizowała spływ kajakowy rzeką Narew na odcinku od Tykocina do Łasi Toczyłowo na terenie gminy Zawady. Uczestnicy podziwiali widoki nadnarwiańskich łąk, pasących się na nich szczęśliwych krów, oraz korzystali z kąpieli słonecznych i wodnych. Jak się okazuje piękna pogoda dopisująca takim atrakcjom turystycznym powoduje osuszanie wód gruntowych i obniżanie poziomu rzeki - miejscami pływaliśmy "po warszawsku - spodem kajaka po piasku" i trzeba było kajak holować.
Na koniec uczestników odwiedził Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos, wspierający tę inicjatywę. Wszyscy uczestnicy spotkali się na grillu w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Zajkowskich w Łasi Toczyłowie.
Miło spędzony czas, plany na przyszłość i możliwość poznania okolicy - to kilka z zaplanowanych celów projektu "Żonglujemy- żeglujemy" , który realizuje OSP Zbrzeźnica w ramach programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowanego przez LGD Brama na bagna ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim

Zambrów, 28.08.2018 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (inicjatorów grup nieformalnych) zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach konkursu grantowego Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim do udziału w seminarium informacyjnym.
Termin: 28.08.2018 r., godz. 12:00.
Miejsce: LGD „Brama na Bagna” w Zambrowie, ul. Legionowa 9, lok. 3.
Na seminarium przedstawione zostaną zasady ubiegania się o środki na realizację inicjatyw społecznych w rozpoczynającym się właśnie konkursie grantowym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Na realizację lokalnych inicjatyw można uzyskać dotację w wysokości do 5 000 zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (np. zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w otwartej przestrzeni), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku
Lokalna Grupa Działania
Brama na bagna

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!". Wnioski można składać do 23 września 2018 r.
Dla 50 najciekawszych pomysłów przeznaczą 500 tys. zł., warto więc się postarać i zorganizować dla dzieci zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
- interakcję między dziećmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- kreatywność,
- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
- przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
- porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Szczegóły konkursu.
Generator wniosków.

Wkrótce białostocki OWOP rozpoczyna nabór do konkursu grantowego FIO, w którym można starać się o mikrodotacje na realizację inicjatyw społecznych.
Ośrodek Działaj Lokalnie planuje wspólną organizację seminarium organizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Podczas seminarium dowiecie się na temat zasad aplikowania o środki.
O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie woj. Podlaskiego, będą dofinansowywać lokalne inicjatywy dotacjami w wysokości do 5 000zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w parkach), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Od 16 sierpnia 2018 szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/

4 VIII w sobotę od godz. 9.00 na boisku w Zbrzeźnicy odbył się III Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 18-stu "Zbrzeźnica Cup" o puchar Wójta Gminy Zambrów.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn: ze Zbrzeźnicy, Starego Laskowca, Starego Skarżyna, Łętownicy, Porytego Jabłoni, Ład Borowych, Rutek, Zań-Leśnicy oraz Szumowa.
Były też służby ratunkowe, które udzielały I pomocy (walka bywała zacięta), strażacy schładzali doskwierający upał, a nad porządkiem czuwali policjanci, zachęcając przy okazji do wstępowania w ich szeregi.
Turniej w Zbrzeźnicy jest częścią projektu "Żeglujemy-Żonglujemy”, który OSP w Zbrzeźnicy realizuje w okresie od 1 lipca do 30 września bieżącego roku.
Organizatorzy serdecznie dziękują za kibicowanie i zapraszają na kolejne działania.