Przeskocz do treści

Diagnoza potrzeb lokalnej społeczności gminy Szumowo

Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” we współpracy z Gminą Szumowo oraz organizacjami działającymi na jej terenie bierze udział w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

W dniu jutrzejszym, tj. 29VII2020 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie, na którym będziemy wypracowywać dobro wspólne dla gminy diagnozując potrzeby mieszkańców. Diagnoza ma służyć rozpoznaniu potrzeb naszej lokalnej społeczności w zakresie rozwoju społecznego. Dzięki niej łatwiej będzie nam określić kierunki podejmowanych zadań i odbiorców działań. Dowiemy się, czego mieszkańcom gminy najbardziej brakuje, co chcieli by zrobić i co według nich stanowi barierę i jest przyczyną braku realizacji tych planów. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwolą nam w optymalny i efektywny sposób dostosować do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy posiadane zasoby finansowe, ludzkie i instytucjonalne.

Wszystkich interesariuszy zapraszamy. Podzielcie się swoimi pomysłami dla dobra wspólnego.

Więcej informacji na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl

oraz https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW/