Przeskocz do treści

Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest programem grantowym dedykowanym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Realizatorem programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, i lokalne organizacje grantowe.

Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

„Działaj Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Ze środków programu wspierane są różnorodne przedsięwzięcia – od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące turystykę i przedsiębiorczość.

Na obszarze funkcjonalnym Brama na Bagna „Działaj Lokalnie” realizowany jest od 2009 roku. Najpierw przez Lokalną Organizacje Turystyczną, a obecnie przez Lokalna Grupę Działania Brama na Bagna.

Aktualny obszar działania obejmuje: powiat zambrowski oraz niektóre gminy powiatów: wysokomazowieckiego, białostockiego i bielskiego.

Więcej szczegółów w niniejszym serwisie. Zapraszamy.