Przeskocz do treści

Dla grantobiorców

Opis do faktur 2018

Każdy dokument księgowy powinien być opisany zgodnie z poniższym wzorem
Opis faktur 2018

Tu zamieszczamy informacje dla grantobiorców, czyli wnioskodawców z grantem, które będą niezbędne do realizacji umowy.

Przewodnik do umowy dla grantobiorców 2018

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z niniejszym przewodnikiem
Przewodnikdoumowydlagrantobiorcw2018

Komunikacja w pigułce

Kilka informacji od zespołu Działaj Lokalnie z ARFwP na temat komunikacji

Karta ewidencji czasu pracy wolonatariusza

Jeśli w projekcie pomagać wam będzie wolontariusz należy za każdym razem wypełniać Kartę ewidencji czasu pracy wolontariusza (wzór w załączeniu)

Pobierz plik

Karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy

Jeśli w projekcie pomagać wam będą wolontariusze należy za każdym razem wypełniać Kartę ewidencji czasu pracy wolontariuszy (wzór w załączeniu)

Pobierz plik

Karta zbiorcza ewidencji czasu pracy wolontariuszy

Jeśli w projekcie pomagać wam będą wolontariusze należy w każdym miesięcy wypełniać Kartę zbiorczą ewidencji czasu pracy wolontariuszy (wzór w załączeniu)

Pobierz plik

Oświadczenie partnera darczyńcy

Jeśli współpracujecie z innymi podmiotami, którzy przekazują wam bezpłatnie towary lub wykonują usługi należy pobrać od nich oświadczenie wg wzoru

Pobierz plik

Prośba o zmiany w projekcie lub harmonogramie

Jeśli podczas realizacji projektu nastąpi potrzeba dokonania zmian w harmonogramie lub budżecie możecie zwrócić się do nas z prośbą o zgodę na to. Należy ją odpowiednio uzasadnić

Pobierz plik

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

Jeśli korzystacie ze zdjęć na potrzeby realizacji i promocji projektu należy uzyskać od ich autora zgodę na wykorzystanie tych zdjęć na wasze potrzeby

Pobierz plik

Zgoda autora na wykorzystanie wizerunku

Jeśli na zdjęciach na potrzeby realizacji i promocji projektu są osoby należy uzyskać od nich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na wasze potrzeby

Pobierz plik

Zestawienie dokumentów do rozliczenia

Na zakończenie projektu, w terminie do 30 dni, zróbcie zestawienie zbiorcze dokumentów służące rozliczeniu projektu

Pobierz plik

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego 2018

W trakcie realizacji projektu koordynator programu dokona monitoringu realizacji projektu; oczywiście możecie z niej korzystać w trakcie realizacji waszych działań
Kartamonitoringumerytorycznegoifinansowego2018

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych 2018

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych osoby tworzące kadrę projektu i reprezentujące wnioskodawcę muszą podpisać Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli ktokolwiek przekazuje wam swoje dane osobowe musicie uzyskać od niego jego zgodę na to; więcej o ochronie danych osobowych uzyskacie u koordynatora programu.
Owiadczeniezgodanaprzetwarzaniedanych2018