Przeskocz do treści

Dla grantobiorców

Opis do faktur 2019

Każdy dokument księgowy powinien być opisany zgodnie z poniższym wzorem
Opis-faktur-2019

Tu zamieszczamy informacje dla grantobiorców, czyli wnioskodawców z grantem, które będą niezbędne do realizacji umowy. Obowiązuje nadal

Przewodnik do umowy dla grantobiorców

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z niniejszym przewodnikiem
Przewodnikdoumowydlagrantobiorców

Komunikacja w pigułce

Kilka informacji od zespołu Działaj Lokalnie z ARFwP na temat komunikacji

Pobierz plik

Karta ewidencji czasu pracy wolonatariusza

Jeśli w projekcie pomagać wam będzie wolontariusz należy za każdym razem wypełniać Kartę ewidencji czasu pracy wolontariusza (wzór w załączeniu)

Karta ewidencji czasu pracy wolontariuszy

Jeśli w projekcie pomagać wam będą wolontariusze należy za każdym razem wypełniać Kartę ewidencji czasu pracy wolontariuszy (wzór w załączeniu)

Karta zbiorcza ewidencji czasu pracy wolontariuszy

Jeśli w projekcie pomagać wam będą wolontariusze należy w każdym miesięcy wypełniać Kartę zbiorczą ewidencji czasu pracy wolontariuszy (wzór w załączeniu)

Oświadczenie partnera darczyńcy

Jeśli współpracujecie z innymi podmiotami, którzy przekazują wam bezpłatnie towary lub wykonują usługi należy pobrać od nich oświadczenie wg wzoru

Prośba o zmiany w projekcie lub harmonogramie

Jeśli podczas realizacji projektu nastąpi potrzeba dokonania zmian w harmonogramie lub budżecie możecie zwrócić się do nas z prośbą o zgodę na to. Należy ją odpowiednio uzasadnić

Zgoda autora na wykorzystanie zdjęć

Jeśli korzystacie ze zdjęć na potrzeby realizacji i promocji projektu należy uzyskać od ich autora zgodę na wykorzystanie tych zdjęć na wasze potrzeby

Zgoda autora na wykorzystanie wizerunku

Jeśli na zdjęciach na potrzeby realizacji i promocji projektu są osoby należy uzyskać od nich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na wasze potrzeby

Zestawienie dokumentów do rozliczenia

Na zakończenie projektu, w terminie do 30 dni, zróbcie zestawienie zbiorcze dokumentów służące rozliczeniu projektu

Karta monitoringu merytorycznego i finansowego

W trakcie realizacji projektu koordynator programu dokona monitoringu realizacji projektu; oczywiście możecie z niej korzystać w trakcie realizacji waszych działań
Kartamonitoringumerytorycznegoifinansowego

Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia ogólnego o Ochronie Danych Osobowych osoby tworzące kadrę projektu i reprezentujące wnioskodawcę muszą podpisać Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli ktokolwiek przekazuje wam swoje dane osobowe musicie uzyskać od niego jego zgodę na to.
Więcej o ochronie danych osobowych uzyskacie u koordynatora programu.
klauzula_informacyjna_arfp_dla_programu_dzialaj_lokalnie