Przeskocz do treści

Dla wnioskodawców

Dla wnioskodawców

W tej zakładce zamieszczamy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Zapraszamy do zapoznania się z nimi

Regulamin naboru DL2018

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru w 2018 r.
Regulamin_DL_2018

Wniosek poglądowy DL2018

Zapraszamy do zapoznania się z Wnioskiem poglądowym; właściwy wniosek składa się w Generatorze

Karta oceny formalnej 2018

Zgodnie z tą kartą wniosek zostanie oceniony pod względem formalnym, czyli czy spełnia warunki udziału w konkursie. Oceny formalnej dokona Komisja
Wniosek poglądowy DL2018

Karta oceny merytorycznej 2018

Na podstawie tej karty członkowie Komisji konkursowej ocenią wniosek i przydzielą punkty; punkty przyznane wnioskowi określą jego pozycję na liście rankingowej, decydującej o przydziale dotacji
Karta oceny merytorycznej 2018