Przeskocz do treści

Kolejne mikrodotacje na rozwój lokalny

Wkrótce białostocki OWOP rozpoczyna nabór do konkursu grantowego FIO, w którym można starać się o mikrodotacje na realizację inicjatyw społecznych.
Ośrodek Działaj Lokalnie planuje wspólną organizację seminarium organizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Podczas seminarium dowiecie się na temat zasad aplikowania o środki.
O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Aby zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych działających na terenie woj. Podlaskiego, będą dofinansowywać lokalne inicjatywy dotacjami w wysokości do 5 000zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w parkach), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Od 16 sierpnia 2018 szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/