Przeskocz do treści

Konkurs „Opowiedz 2020”.

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.

Do 14 stycznia 2021 roku możecie zgłaszać filmy do konkursu „Opowiedz 2020”.

Zgłoszenia kierujcie do koordynatora Działaj Lokalnie, Pawła Pogorzelskiego

Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2020/12/05_Opowiedz_2019-2020_zalacznik_3_karta_zgloszenia.doc