Przeskocz do treści

Nabór na szkolenia FIMANGO

W imieniu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszamy na szkolenie.
Dołącz do Sieci Doradców Lokalnych – zostań profesjonalnym doradcą w zakresie zarządzania finansami w NGO
Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność zaprosić Was do skorzystania z oferty programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Wspieranie Organizacji Pozarządowych – „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” - Fimango.
We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii i w porozumieniu z Ośrodkami Działaj Lokalnie rozpoczynamy III edycję cyklu szkoleń przygotowujących do świadczenia profesjonalnego wsparcia poradniczego z zakresu zarządzania finansami w ramach Sieci Doradców Lokalnych.
Program, którego celem jest podniesienie kompetencji merytorycznych i metodologicznych będzie się składał z 4 trzydniowych sesji szkoleniowych oraz indywidualnej pracy z ekspertami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Naszym celem jest przygotowanie osób świadczących usługi poradnicze organizacjom pozarządowym z zakresu zarządzania finansami i prowadzenia świadomej polityki finansowej.
Warunkiem udziału jest zadeklarowanie gotowości udziału w przynajmniej 3 sesjach oraz nieodpłatnego świadczenia poradnictwa dla innych NGO w wymiarze 64 godzin do końca września 2019 roku.
Uczestnicy po zakończeniu cyklu szkoleniowego i przeprowadzeniu porad na swoim terenie otrzymują dwuletni certyfikat doradcy lokalnego potwierdzający ich umiejętności i wiedzę w tematyce zarządzania finansami dedykowanej organizacjom pozarządowym. Kontakty do doradców trafiają na mapę Sieci Doradców Lokalnych.
Udział w programie edukacyjnym jest bezpłatny. Sesje szkoleniowe będą organizowane w Warszawie. Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały edukacyjne,
w tym narzędzia służące zarządzaniu finansami.
W trakcie Programu oferujemy także dodatkowe wsparcie w rozwoju uczestników – webinaria, biuletyn tematycznie związany z zagadnieniami finansowymi i formalno-prawnymi dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie Cyklu Szkoleń.
Proponowany zakres tematyczny zająć:
• ABC zarządzania finansami w organizacji (w tym rachunkowość),
• formy działalności organizacji (projekty, działalność odpłatna i gospodarcza),
• zmiany w przepisach dotyczących organizacji, m.in. zadania publiczne,
• budżetowanie w organizacji i projektach,
• analiza finansowa i podejmowanie decyzji zarządczych,
• planowanie finansowe,
• roczna sprawozdawczość finansowa,
• prawno-finansowe aspekty pozyskiwania środków,
• diagnoza umiejętności i potrzeb uczestników, testy kompetencyjne dla doradców,
• narzędzia pracy doradcy oraz doskonalenie technik doradczych.
Liczba miejsc jest ograniczona! Pierwszy etap rekrutacji obejmuje kandydatów z Ośrodków Działaj Lokalnie i trwa do 8.11.2018.
Zobaczcie co uczestnicy poprzednich edycji mówi o programie.
https://www.youtube.com/watch?v=mCPjAueULiY&t=5s
Zgłoście się już dziś! Drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy!
Szczegółowe informacje na temat szkoleń regulamin oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne będą na stronie internetowej www.frso.pl
Realizatorem programu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
tel./fax: 22 616 33 16, e-mail: fimango@frso.pl