Przeskocz do treści

Nabór wniosków „Na dobry początek”.

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków do XI edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!". Wnioski można składać do 23 września 2018 r.
Dla 50 najciekawszych pomysłów przeznaczą 500 tys. zł., warto więc się postarać i zorganizować dla dzieci zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:
- interakcję między dziećmi,
- rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
- kreatywność,
- rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).
Dofinansowanie może być przeznaczone na:
- przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
- porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Szczegóły konkursu.
Generator wniosków.