Przeskocz do treści

Zakończenie naboru wniosków

Zakończyliśmy nabór wniosków w tegorocznym konkursie. Poprzez Generator wpłynęło do nas 10 wniosków na ogólną kwotę 56795,00 zł. Do rozdysponowania mamy 55000,00 zł, będą więc pewnie niewielkie korekty, o czym będziemy informować.
Wszystkie przeszły ocenę formalną, Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną. O jej wynikach postaramy się poinformować w dniu 8 czerwca.
Przypominam, że można realizować działania w projekcie "na własną odpowiedzialność", czyli podejmować działania niezbędne do realizacji projektu.
Jeśli ktoś chciałby już realizować działania finansowe prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.