Przeskocz do treści

Ogłaszamy nabór Działaj Lokalnie 2020

Oficjalnie ogłaszamy nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie w 20, jubileuszowej edycji 2020. Zasady naboru, dokumenty programowe, informacje dla grantobiorców oraz link do Generatora wniosków znajdziecie na naszej stronie w zakładce Działaj Lokalnie.

Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia 2020r. do 3 maja 2020 r. (dodaliśmy weekend, byście mieli więcej czasu), do 5 maja 2020r. odbędzie się ocena formalna, następnie wnioski ocenią członkowie komisji w terminie do 7 maja, a listę rankingową ogłosimy po merytorycznym rozstrzygnięciu na posiedzeniu komisji w dniu 8 maja 2020r. o godz. 13.00 w Zambrowie.

Czas realizacji projektów – od 1 maja do 31 grudnia 2020r. Projekty powinny trwać min. 3 miesiące, max. 6 miesięcy.

Tegoroczny nabór nieco się zmieni. Celem inicjatyw i lokalnych projektów będzie przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Otwieramy się na te inicjatywy i inspirujemy do pomagania w tym obszarze.

Od 2008 roku ogłaszamy na obszarze Brama na bagna lokalny konkurs grantowy i przyznajemy kilkanaście grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów. Dofinansowanie mogą uzyskać te projekty, które angażują mieszkańców do wspólnych działań, stanowią atrakcyjną ofertę dla różnych grup wiekowych, integrują społeczność i przyczyniają się do budowania dobra wspólnego. Celem konkursu jest bowiem wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie robić coś ważnego dla swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących. Osoby, które dostrzegają w swoim otoczeniu jakiś problem, albo możliwość rozwoju dobra wspólnego i chcą się ubiegać o dofinansowanie planowanych działań muszą tylko wypełnić wniosek o dotację za pośrednictwem generatora wniosków.

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz budżetów gmin, na obszarze których działamy: Rutki, Kołaki, Szumowo, Zambrów, Zawady, Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Czyżew, Szepietowo.

Jeśli chcesz działać lokalnie w swojej miejscowości – serdecznie zapraszamy do konsultacji pomysłu na projekt. Z racji obecnego stanu epidemii konsultacje świadczymy telefonicznie i mailowo. Jeśli sytuacja zostanie opanowana – pod koniec kwietnia zorganizujemy spotkanie dla potencjalnych grantobiorców w naszej siedzibie.

Kontakt: Paweł Pogorzelski, koordynator programu Działaj Lokalnie, tel. 888050176, pawelzawady@wp.pl