Przeskocz do treści

Zapraszamy do współpracy przy złożeniu wniosku do Tesco. Tesco informuje o możliwości aplikowania do konkursu TESCO „Decydujesz, pomagamy” – do 31 lipca można składać wnioski. W konkursie tym można uzyskać grant w wys. 5000 zł na działania służące wspieraniu aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowaniu mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.

W Programie zostanie przyznanych maksymalnie 125 grantów, po jednym w każdym z wydzielonych mikroregionów.
W załączeniu przesyłam listę mikroregionów, gdzie na niebiesko są zaznaczone obszary z zerową liczbą wniosków, a na fioletowo - z jednym wnioskiem. Zachęcam też do podzielenia się tą informacją z Państwa grantobiorcami, zaprzyjaźnionymi lokalnymi organizacjami i bibliotekami, domami kultury.
W Programie zostanie przyznanych dodatkowo 5 grantów za promocję projektu oraz minimalnie 5 wyróżnień przyznawanych przez Komisję Grantową. Dodatkowe granty zostaną przyznane na poziomie ogólnopolskim, niezależnie od mikroregionu.
W mikroregionie podlaskim ZŁOŻONO TYLKO 1 WNIOSEK (stan na ok. 15 lipca), co oznacza, że jest duża szansa na wsparcie jakiegokolwiek projektu z tego regionu. Zasada jest taka, że w przypadku 3 i więcej wniosków w mikroregionie, komisja grantowa wybiera trzy najlepsze projekty, które będą poddane głosowaniu w sklepach. W przypadku 3 lub mniej wniosków z danego mikroregionu – wszystkie pójdą pod głosowanie klientów TESCO. Dużo zależy od dobrze napisanego tekstu promocyjnego. Wiem, że część osób nie chce aplikować ze względu na głosowanie na projekty, ale może warto spróbować zdobyć 5 tys. na fajny sąsiedzki projekt?
Tu: https://pomagamy.tesco.pl/downloads#documents można obejrzeć materiał z webinarium poświęconego aplikowaniu do konkursu „Decydujesz, pomagamy”. Szczegółowe informacje, regulamin i generator wniosków znajdują się tu: https://pomagamy.tesco.pl

W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Niepodległości Polski. Z tej okazji powstał Program „Niepodległa”, z którego możecie uzyskać dofinansowanie na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych.

Drodzy grantobiorcy, środki na realizację projektów zostały przelane. Można więc realizować projkety, a ich efektami dzielić się z innymi. Zapraszamy do przesyłąnia zdjęć i relacji z realizacji projektów, zamieścimy je na naszej stronie oraz na naszym profilu na Facebooku

Zakończyliśmy dodatkowy nabór w ramach programu Działaj Lokalnie. W generatorze otrzymaliśmy dwa wnioski, z terenu gminy Zambrów oraz z gminy Rutki, jednak obejmujący swym zasięgiem obszar całego powiatu zambrowskiego. Teraz trwa ocena wniosków. Wkrótce ogłosimy wyniki. Podpisanie umów i wręczenie dotacji nastąpi w połowie lipca

Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Brama na bagna spełnia warunek Nominatora do programu stypendialnego AGRAFKA, czekamy więc na zgłoszenia młodych, zdolnych uczniów.
Zgłoszenia przyjmuje Paweł Pogorzelski - koordynator programu Działaj Lokalnie.
Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają wyznaczone organizacje, zwane dalej nominatorami.
Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 31 lipca 2017 roku.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich zaprosiły lokalne organizacje (zamknięty katalog organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego AGRAFKA.
Program AGRAFKA skierowany jest do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.
Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty.
Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy składać do 27 czerwca 2017 r.

Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie "odLOTTOwa jazda z OSHEE".
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap 1 - polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Projekty muszą być zgodne ze statusem fundacji, ale on obejmuje bardzo szerokie działania związane ze sportem, edukacja, wsparciem dla grup defaworyzowanych etc.
Etap 2 - polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała za zadanie zaangażować jak najwięcej osób do przyłączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.
Pierwszy etap już się zaczął. Liczy się kolejność zgłoszeń. W gminach na obszarze Brama na bagna organizujecie wiele akcji rowerowych, warto więc zainteresować się tym konkursem. Więcej na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/

13 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się Podlaska Konferencja Równać Szanse. Celem konferencji jest promocja programu Równać Szanse, przedstawienie jego zasad oraz zaprezentowanie skutecznie zrealizowanych projektów. Podczas konferencji odbędą się debata, warsztaty i prezentacje. Będzie to doskonała okazja do porozmawiania z realizatorami projektów dofinansowanych w ramach Równać Szanse.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli bibliotek publicznych, ośrodków kultury i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy i inne informacje prześlemy mailem osobom zainteresowanym

Miło nam zakomunikować, że zakończyliśmy nabór wniosków w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Działaj Lokalnie 2017. Poprzez zgenerator wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę 53 920,00 zł. Oznacza to, że cała pula nie została wykorzystana, zapowiadamy więc nabór dodatkowy, o jego terminie i zasadach napiszemy wkrótce.  Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna wniosków.

Dzięki zdecydowanej postawie Wójta gminy Szumowo, Jarosława Cukiermana (zdecydował o zwiększeniu puli wsparcia w gminie Szumowo) możemy poinformować, że wszystkie wnioski otrzymają dofinansowanie, natomiast będziemy negocjować kwoty i zapowiadamy dogrywkę na pozostałą pulę środków.
Gratulujemy wnioskodawcom i ... bierzemy się do roboty  My kończymy ocenę wniosków i przygotowujemy umowy, realizatorzy przymierzają się do realizacji projektów.