Przeskocz do treści

We współpracy z ERP Polska Organizacją Odzysku SEiE i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. (ERP) od września 2020 roku w wybranych szkołach, przedszkolach i organizacjach społecznych na obszarze Brama na bagna rozpoczynamy cykl akcji edukacyjnych, których celem jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcja jest organizowana pod hasłem "Recykling Daje Owoce".

Dzieci, uczniowie i nauczyciele zbierają zużyte baterie i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie wymieniają je w wyznaczonym dniu na pyszne i zdrowe owoce. Jednocześnie odbędą się pogadanki, apele, quizy i inne działania promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów.

Program będzie realizowany w czterech etapach.

I etap. Do 27IX2020r. Zgłoszenia do akcji. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Lokalni koordynatorzy w szkołach/przedszkolach przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. W promocję akcji będą zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe.

II etap. Do 27X2020r. Zbiórki baterii oraz zsee prowadzone będą na terenie wyznaczonym przez organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają owoce. Ilość owoców przydzielona na poszczególne placówki zależeć będzie od ilości zgłoszeń.

III etap. Do 31X2020r. Odbiór bezpośrednio ze szkoły/przedszkola lub po uzgodnieniu z innego punktu. Po otrzymaniu zgłoszenia odbioru od lokalnego koordynatora akcji w szkole/przedszkolu zapewnimy bezpłatny transport zebranych podczas akcji elektroodpadów do profesjonalnych centrów recyklingu.

IV etap. Do 15XI2020r. Po organizacji akcji w szkole/przedszkolu lokalny koordynatorzy podsumują swoje akcje, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych.

Opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami będzie zarchiwizowany na stronie www.bramanabagna.org i www.cycling-recycling.eu.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Akcja „Recycling daje owoce” organizowana jest dzięki zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. https://erp-recycling.org/pl-pl/ - lidera zbiórki i recyclingu baterii i elektroodpadów w Polsce i w Europie.

Organizacje, szkoły i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie Recykling Daje Owoce proszone są o bezpośredni kontakt: pawelzawady@wp.pl lub 888050176

Nabór trwa do 27IX2020 r.

Ten projekt odpowiada rzeczywistym potrzebom społeczności.

Ze środków z grantu Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło wyciskarki wolnoobrotowe, sokowirówkę, suszarkę do warzyw i owoców-dehydrator, a także maszynę do szycia. Koło produkuje pakiety odpornościowe tj. m.in. soki, syropy, susze z czarnego bzu, pokrzywy, mniszka lekarskiego, własnych warzyw i owoców, które są przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi przepisami z zachowaną tradycją. Panie wykorzystają wiedzę doświadczenie i lokalne receptury, jakimi dysponują seniorzy wsi Wiśniewo. W ten sposób wspólnymi siłami pomagają zapobiegać chorobom i wzmacniać odporność lokalnej społeczności. Panie z KGW "Wisienka" pragną przekonać mieszkańców, że warto jest dbać o odpowiedni styl życia i tym samym robić wszystko, aby unikać chorób. Koło planuje włączyć całe społeczeństwo w rozwój i poprawę jakości życia. KGW planuje także spotkanie podsumowujące projekt, które zachęci mieszkańców Wiśniewa do prawidłowego odżywiania i troski o odporność i zdrowie. Wzmocni to więzi pomiędzy mieszkańcami oraz poczucie potrzeby wspólnoty i współpracy.Zakup maszyny do szycia umożliwił przygotowywanie maseczek ochronnych. Koło gospodyń dąży do przeciwdziałania negatywnych skutków bieżącej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Planuje szycie maseczek dla społeczności Wiśniewa jak i dla pobliskich szpitali, urzędów i służb mundurowych.W przyszłości maszyna do szycia umożliwi także przygotowywanie strojów ludowych, obrusów, fartuszków, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej priorytetem są maseczki ochronne, które zostaną bezpłatnie przekazane mieszkańcom podczas spotkania podsumowującego projekt.

Teraz toast Na zdrowie nabiera właściwego, zdrowego znaczenia.

Ruszył nabór do IV edycji Giving Circle, organizowany przez ARFP w Warszawie. Wiemy, że wielu realizatorów projektów w programie Działaj Lokalnie organizuje spotkania w formie Giving Circle lokalnie, chcielibyśmy jednak zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i przesyłania wniosków swoich projektów.

Wydarzenia Giving Circle są innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. W czasie spotkania obie strony mają czas i możliwość bliższego poznania się, nawiązania relacji, znalezienia sojuszników ich misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej, owocnej współpracy.

Jeśli Wasza grupa/organizacja prowadzi ciekawy projekt społeczny i chce powalczyć o uwagę darczyńców oraz wsparcie finansowe, już dziś możecie się zgłosić do IV edycji Giving Circle - w załączniku znajdziecie regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zachęcamy wszystkie grupy/organizacje do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i przesyłania wniosków swoich projektów na adres: arfp@filantropia.org.pl

Nabór trwa do 30 września 2020 r.

Spotkanie IV edycji Giving Circle odbędzie się 25 listopada 2020, po raz pierwszy w wersji hybrydowej - online i z widownią na żywo. Będzie to z pewnością wieczór pełen inspiracji i niezapomnianych emocji, gdzie gościć będą zarówno przedstawiciele III sektora, jak i pasjonaci prospołecznych działań.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie: www.givingcircle.pl

W razie pytań lub wątpliwości odnośnie do konkursu i procesu aplikacji, prosimy o kontakt z Alicją Szczutowską - a.szczutowska@filantropia.org.pl , tel. 22 622 01 22 wew. 27 lub z Pawłem Pogorzelskim – pawelzawady@wp.pl, tel. 888050176.

Tak naprawdę to łodzie były tapicerowane na nowo, ale można meble i kontakty.

Jako Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować warsztaty tapicerowania: po prostu okazało się, że mamy dużo starszych mebli do renowacji – opowiada Kasia Oniszczuk. – Chcemy pokazać ludziom, że umowa o pracę w biurze czy na innym stanowisku nie musi być jedynym źródłem zarobku. Że mogą wykorzystywać swoje umiejętności artystyczne, manualne. Że można coś samemu zrobić, stworzyć, naprawić. Żeby nie bać się tego i nie poddawać się po pierwszej porażce – dodaje.

http://dzialajlokalnie.pl/aktywnie-spolecznie-lokalnie-czasie-pandemii/

Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” we współpracy z Gminą Szumowo oraz organizacjami działającymi na jej terenie bierze udział w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

W dniu jutrzejszym, tj. 29VII2020 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie, na którym będziemy wypracowywać dobro wspólne dla gminy diagnozując potrzeby mieszkańców. Diagnoza ma służyć rozpoznaniu potrzeb naszej lokalnej społeczności w zakresie rozwoju społecznego. Dzięki niej łatwiej będzie nam określić kierunki podejmowanych zadań i odbiorców działań. Dowiemy się, czego mieszkańcom gminy najbardziej brakuje, co chcieli by zrobić i co według nich stanowi barierę i jest przyczyną braku realizacji tych planów. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwolą nam w optymalny i efektywny sposób dostosować do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy posiadane zasoby finansowe, ludzkie i instytucjonalne.

Wszystkich interesariuszy zapraszamy. Podzielcie się swoimi pomysłami dla dobra wspólnego.

Więcej informacji na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl

oraz https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW/

KGW Sreberka wychodząc na przeciw panującej epidemii COVID -19 szyją maseczki ochronne. Wspólnie szyjemy maseczki z materiału zakupionego z dotacji pt. "Razem po zdrowie" dofinansowanego w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii rozwoju Filantropii w Polsce, LGD Brama na bagna oraz budżetu gminy Szumowo.W pracę zaangażowanych jest kilka kobiet, a uszyte maseczki będą przekazane najbardziej potrzebującym w Srebrnej oraz mieszkańcom Gminy Szumowo.

W niedzielne popołudnie 19.07.2020 r. w ramach projektu Rodzinna niedziela bez TV i komputera zorganizowaliśmy spotkanie Rodzin naszej miejscowości. Dopisała pogoda jak też uczestnicy. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, iż biorą udział w przedsięwzięciach KGW Łętowianie i je propagują. Doceniamy i dziękujemy za przybycie młodym Rodzinom, które nie mieszkają obecnie w Łętownicy, ale ich członkowie wywodzą się z niej. Ich obecność bardzo nas ucieszyła i powiększyła grono odbiorców naszych działań. Gościliśmy również Rodzinę Pana Karola Klimaszewskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Dżentelmenów Wiejskich Konopki Jałbrzyków Stok.

Panie animatorki – wolontariuszki Arleta Libuda i Iwona Żukowska prześwietnie zaplanowały i przeprowadziły gry i zabawy dla wszystkich uczestników imprezy . Wszystkim towarzyszyła słoneczna aura, humor, zabawa, radosne i serdeczne rozmowy. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach.

Realizacja działań zawartych w powyższym projekcie jest dofinansowana ze środków Programu „Działaj lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt KGW Łętowianie, wychodzący na przeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Jesteśmy świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Chcielibyśmy podjąć działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zamierzamy zachęcać mieszkańców Łętownicy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych.

         Pierwszy etap naszych działań to prace porządkowe w miejscach publicznych naszej miejscowości.

         Drugi etap to cykl spotkań organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie.

         Trzeci etap – organizacja gier i zabaw edukacyjno-zręcznościowych dla dzieci i młodzieży w „różnym wieku”.

Oprócz tego KGW Łętowianie oferuje mały kącik gastronomiczny.

Właśnie kończymy etap podpisywania umów na realizację projektów Działaj Lokalnie. Ogólna suma wniosków - 55000 zł.

Komisja w składzie:

Jarosław Cukierman - gmina Szumowo, Wójt Gminy

Iwona Wiernicka - gm. Zambrów, pracownik biura LGD Brama na bagna,

Małgorzata Pogorzelska - gm. Zawady, przedsiębiorca,

Agata Gołaszewska - gm. Kołaki Kościelne, LGD Brama na Podlasie,

Tomasz Liniewicz - Prezes LDG Brama na bagna

oceniła wnioski, ranking przedstawia się następująco:

IdNumerTytuł projektuKwotaOcena końcowa
15417176/2020/60Walka z koroną naszą obroną600037.5
15577336/2020/60Rodzinna niedziela bez TV i komputera600035
15576335/2020/60Plan B300034.5
1531776/2020/60"Dziecięco-młodzieżowa akademia pożytecznie spędzonego czasu"600033.5
15486245/2020/60''RAZEM PO ZDROWIE"600033.5
1530362/2020/60"Muzyczne pasje w rytmie marsza"600033.5
15578337/2020/60Festyn rodzinny300033.5
1530564/2020/60Warsztaty tapicerowania sposobem na przedsiębiorczość społeczną600033
15510269/2020/60Nic nie jest nam dane raz na zawsze600033
15530289/2020/60"Wisienka" w walce z koronawirusem600032.5
15575334/2020/60Ocalić od zapomnienia100032.5