Przeskocz do treści

W ramach projektu "Kalejdoskop tradycji szumowskich" zapraszamy w przyszłą niedzielę, 21 marca 2021 r., na Szumowski Festiwal Tradycji i Sztuki Ludowej. Impreza z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się z Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. Wystawione będą prace, które będzie można nabyć. Akcja potrwa od 21 marca do 3 kwietnia.

W projekcie chcemy promować dobro wspólne, na rzecz którego chcemy dalej pracować: „Zasoby historyczne i kulturowe wartością rozwojową gminy Szumowo”. Wystawa dzieł kulinarnych i artystów ludowych w ramach Festiwalu pozwala pokazać różnorodność, ale też kultywować tradycje ludowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulinariami i twórczością ludową związaną z okresem wielkanocnym.

Na Festiwalu będzie odbywać się promocja i sprzedaż produktów wytworzonych przez mieszkańców gminy Szumowo. Sami przygotowują stoiska i produkty na nich wystawione, dlatego warto odwiedzić GOK i zaopatrzyć się przy okazji w smaczne, tradycyjne wyroby.

Zapraszamy do wystawiania się wszystkich twórców, Koła Gospodyń Wiejskich i inne osoby, które chcą zaprezentować swoją ofertę. Szczegóły organizacyjne u Pani Doroty Gosk, w GOKu i u Pawła Pogorzelskiego.

Wystarczy wziąć portfel, kliknąć w poniższy link, a następnie Wyznacz trasę, wybrać Twoja lokalizacja i Prowadź. Miejscowym trasy nie będziemy określać, wszystkie drogi prowadzą do GOKu:

https://www.google.com/maps/place/Gminny+O%C5%9Brodek+Kultury+w+Szumowie/@52.9181713,22.0840948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471fb2301da48449:0x92ba482b01a1b6fa!8m2!3d52.9181713!4d22.0862835

Mieszkańcy Zbrzeźnicy w powiecie zambrowskim w ramach akcji Ekowalentynki zorganizowanej u nich przez Koło Gospodyń Wiejskich Zbrzeźniczanki i Bramę na bagna zebrali ponad 60 kg baterii. Nie trafią one do śmieci, a do utylizacji do Zakładu Przetwarzania REMONDIS Electrorecycling w Błoniu koło Warszawy, partnera akcji.

Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

Dlatego KGW Zbrzeźniczanki zapowiadają kolejną akcję za rok, dlatego warto zbierać baterie i już za niecały rok wymienić je na słodkie lizaki-serduszka.

Fotorelację z akcji znajdziecie na stronie https://www.facebook.com/2237011993082842/posts/3893511420766216/

Właśnie zakończyliśmy zbiórkę baterii w ramach Ekowalentynek 2021. Baterie zbieraliśmy w przedszkolach, szkołach i ngo'sach w obszarze Brama na bagna, ale także w naszej siedzibie. Nie tylko dzieci zbierały baterie, również wiele baterii w domach mają seniorzy.
W siedzibie Bramy na bagna zebraliśmy w sumie 2 kartony baterii po ok. 15 kg każdy, więc razem ok. 30 kg. Mieszkańcy obszaru Brama na bagna przynieśli też drobne elektrośmieci.

Wszystkie baterie i elektroodpady trafią do specjalnego zakładu zajmującego się recyclingiem w Błoniu k/Warszawy.

Baterie będziemy nadal zbierać, aż do 20 kwietnia, tj. do Dnia Ziemi.
Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali akcje w swoich placówkach.
Zresztą, zbierajcie cały rok. Za niecały rok znów będzie akcja Ekowalentynek i będziemy wymieniać baterie na lizaki-serduszka.

Organizatorzy EkoWalentynek dołożyli wszelkich starań, aby u mieszkańców naszego obszaru kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Działania zorganizowane zostały dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem akcji EkoWalentynki w Polsce jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Ecowalentynki

Dlaczego baterie są niebezpieczne?

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te mogą wydostać się na zewnątrz z baterii wyrzuconych do śmietnika lub porzuconych ma łonie przyrody i zanieczyścić środowisko przenikając z deszczem do gleby i wód gruntowych, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co się dzieje ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie są sortowane np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe. Następnie są kruszone, mielone oraz magnetycznie rozdzielane na odpowiednie frakcje materiałowe (papier, tworzywa sztuczne, metale, stal itp.) po czym przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich bateriach i akumulatorach symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami.

Jak wygląda zbiórka i recykling baterii i elektroodpadów w naszym kraju?

W zeszłym roku w Polsce osiągnięto 45% poziom zbiórki baterii i akumulatorów (zebrano ok 67 tys. ton!). Zdecydowana większość wprowadzanych na rynek baterii i akumulatorów to baterie przemysłowe i samochodowe. Osiągnięto także wymagany 60% poziom zbiórki elektrośmieci (ok. 420 tys. ton). Minimalne poziomy zbierania dla elektroodpadów zgodnie z prawem wzrastają każdego roku. W tym roku wymaganie to ponownie rośnie o 5 punktów procentowych i minimalny poziom zbierania wynosić będzie 65% średniorocznej masy wprowadzonej na rynek. Poziomy zbierania dla baterii na razie pozostają bez zmian.

Ważnym elementem pozwalającym na osiąganie rosnących poziomów zbierania jest właściwe i wystarczające finansowanie. Od 2005 roku w Polsce działa system rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oparty o organizacje odzysku, które w imieniu podmiotów wprowadzających nowy sprzęt na rynek, realizują obowiązki w zakresie organizowania systemu zbierania i recyklingu elektroodpadów. Organizacje działające na polskim rynku, w tym ELECTRO-SYSTEM i ERP Polska przeznaczyły już na ten cel ponad miliard złotych i z roku na rok ich wydatki są wyższe. ROP w obszarze baterii realizowany jest z kolei przez tzw. podmioty pośredniczące, działające na podobnych zasadach jak organizacje odzysku. REMONDIS Electrorecycling oraz ERP Polska od wielu lat realizują obowiązki także w tym zakresie.

Zwiększenie zbiórki i recyklingu wymaga ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa. To także zadanie organizacji odzysku i podmiotów pośredniczących. Partnerzy projektu EkoWalentynki na działania edukacyjne wydają rocznie blisko 2 miliony złotych. Ważne jest również, aby obok edukacji, konsumenci mieli możliwość łatwego pozbycia się niepotrzebnych urządzeń na różne, dopasowane do ich potrzeb sposoby. Obecnie wielkopowierzchniowe sklepy handlujące sprzętem mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu od klienta w miejscu dostawy. W tego typu placówkach można też zostawić małogabarytowy zużyty sprzęt, niezależnie od tego, czy kupuje się nowy produkt czy nie. Coraz ważniejszą rolę spełniają również PSZOKi (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych), gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie zostawiać swoje m.in. elektroodpady oraz zużyte baterie. Funkcjonują równie projekty nieodpłatnych odbiorów bezpośrednio z domu. Przykładem takich działań jest projekt DECYDUJESZ.PL prowadzony przez REMONDIS Electrorecycling i ELECTRO-SYSTEM, w ramach którego zapewniany jest nieodpłatny odbiór wielkogabarytowych urządzeń typu pralki czy lodówki.

https://www.electro-system.pl/

W Polsce akcję koordynuje Dominik Dobrowolski, dominik@cycling-recycling.eu tel. 697092978

Koordynatorem na obszarze Brama na bagna jest Paweł Pogorzelski, pawelzawady@wp.pl, tel. 888050176

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 w ramach wsparcia dla organizacji uczestniczących w programie Działaj Lokalnie.

W ramach projektu na realizację zadań własnych zakupiliśmy sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów wraz niezbędnym oprogramowaniem biurowym, zakupionym w ramach współpracy z Fundacją TechSoup dla organizacji pozarządowych.

„Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.”

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji akcji EkoWalentynki 2021 w Bramie na bagna. Zapraszamy szkoły, przedszkola, organizacje społeczne, samorządy do zgłaszania chęci udziału w akcji. Nasz koordynator dostarczy pojemniki do zbiórki zużytych baterii oraz przekaże symboliczne serduszka (lizaki, czekoladki, pierniki, owoce…). Po akcji zorganizujemy bezpłatny odbiór zebranych baterii.

"EkoWalentynki" to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana od 2010 roku, której celem jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W "EkoWalentynkach" uczestniczyło do tej pory ponad 1000 lokalnych partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. 

– Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. selektywna zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem troski o naszą planetę - mówi Dominik Dobrowolski – pomysłodawca i główny organizator akcji w Polsce. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.  Zużyty sprzęt może zawierać np: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon;  które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!  Za wyrzucenie elektroodpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Szczegóły: Paweł Pogorzelski, 888050176, pawelzawady@wp.pl

#EkoWalentynki to najlepsza akcja edukacji ekologicznej w 2019 roku w plebiscycie "EkoInspiracje".

Akcja „Recykling Daje Owoce” po raz kolejny realizowana była na terenie powiatu zambrowskiego. Tym razem elektrośmieci zbierały dzieci z klasy Id Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, klasy Ia i Ib Zespołu Szkół w Szumowie oraz klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Srebrnej.

Pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji edukacyjnej jest ekolog i podróżnik  Dominik Dobrowolski. Celem podjętych działań była promocja selektywnej zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

Uczniowie w ramach akcji przygotowywali plakaty, gazetki informacyjne nt. recyklingu, odbyły się pogadanki, promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów. Upowszechniana była wiedza o konieczności recyklingu zużytego sprzętu (zsee).

Koordynatorkami akcji były: w Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie - Pani Elżbieta Glińska, w Zespole Szkół w Szumowie Pani Anna Dąbrowska- Komor oraz w Szkole Podstawowej w Srebrnej - Pani Halina Brutkowska.

Dzieci zebrały ponad 50 kg zużytych baterii oraz drobnego zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego. W zamian zostały obdarowane pysznymi owocami, które zapewnił w ramach akcji „Recykling Daje Owoce” regionalny koordynator Paweł Pogorzelski z LGD Brama na bagna.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z w/w działań.

Konkurs „Opowiedz…” prowadzony w ramach programu „Działaj Lokalnie”, skierowany jest do wszystkich grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Ma na celu zachęcenie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.
Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów „Działaj Lokalnie”.

Do 14 stycznia 2021 roku możecie zgłaszać filmy do konkursu „Opowiedz 2020”.

Zgłoszenia kierujcie do koordynatora Działaj Lokalnie, Pawła Pogorzelskiego

Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: http://www.bramanabagna.org/wp-content/uploads/2020/12/05_Opowiedz_2019-2020_zalacznik_3_karta_zgloszenia.doc

Lokalna Grupa Działania Brama na bagna wraz z Partnerami: Gminą Szumowo, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, Zespołem Szkół w Szumowie, Szkołą Podstawową w Srebrnej oraz Szkołą Podstawową w Paproci Dużej w ramach projektu „Lokalne Partnerstwa PAFW” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Szumowo do wzięcia udziału w konkursie pn.: „Pocztówki z gminy Szumowo”.  

Zadaniem uczestników jest opisanie wybranej przez siebie miejscowości z terenu gminy. 

Konkurs skierowany jest zarówno do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, działających na terenie gminy, jak również do pozostałych mieszkańców w wieku minimum 13 lat.

Prace uczestników oceniane będą w 2 kategoriach: młodzież, dorośli.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były do 15 grudnia 2020 roku.

Prace konkursowe należy złożyć do 26 lutego 2021 roku.

Jeżeli chcesz bliżej poznać historię okolicy, w której mieszkasz i zdobyć wspaniałe nagrody, porozmawiaj z dziadkami, rodziną, poszukaj informacji w książkach i internecie i wygraj.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15.000 zł rocznie na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r.

Więcej: http://dzialajlokalnie.pl/nabor-afiliowane-osrodki-dzialaj-lokalnie-2020/

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego Kalejdoskop Tradycji Szumowskich w ramach programu finansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 3/LPP PILOTAŻ/2020

Działania będą realizowane na terenie gminy Szumowo, gdzie zrobiliśmy diagnozę społeczności lokalnej i określiliśmy dobro wspólne. Dobro wspólne, na rzecz którego chcemy dalej pracować określiliśmy w ten sposób: „Zasoby historyczne i kulturowe wartością rozwojową gminy Szumowo.”

Program adresowany jest do lokalnych społeczności, które wykazują najwyższą aktywność w realizacji różnych programów Fundacji, a jego celem jest umacnianie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz osobami w nie zaangażowanymi na obszarze do kilku gmin. Cel ten osiągany jest poprzez realizację wspólnych projektów przez partnerstwa zawiązywane w Programie. Partnerska współpraca ma się przyczynić do dalszego umacniania kapitału społecznego w środowisku lokalnym objętym Programem poprzez synergię doświadczeń i rezultatów różnych przedsięwzięć Fundacji. W rezultacie ma się to przyczyniać do zwiększania wpływu programów Fundacji na rozwój lokalnych społeczności oraz promocji Fundacji i jej oferty programowej.

Harmonogram realizacji Projektu przedstawia się następująco:

Lp.DziałanieTermin rozpoczęciaTermin zakończenia
1.Konkurs "Pocztówki z Gminy Szumowo"XI.2020IV.2021
2.Przewodnik po Gminie SzumowoIV.2021VIII.2021
3.Warsztaty zdobienia potrawV.2021VIII.2021
4.Warsztaty zabawki i zabawy naszych dziadkówXII.2020II.2021
5.Warsztaty kulinarneV.2021VIII.2021
6.Spotkanie z historiąXII.2020II.2021
7.Warsztaty wyplatania ze słomy rzeczy małeXII.2020IV.2021
8.Warsztaty wyplatania ze słomy rzeczy dużeIV.2021VIII.2021
9.Warsztaty wokalneIII.2021VIII.2021
10.Szumowski Festiwal Tradycji i Sztuki Ludowej "Kalejdoskop tradycji i kultury szumowskiej" – 1 edycja w okresie Bożonarodzeniowym lub WielkanocnymXII.2020 LUB III.2021XII.2020 LUB IV.2021
11.Spotkania grup roboczychXI.2020VIII.2021
12.Tworzenie mapy kompetencji i umiejętności mieszkańcówXI.2020VIII.2021
13.Dożynki gminne – 2 edycja Szumowskiego Festiwalu Tradycji i Sztuki LudowejVIII.2021IX.2021
14.Wyjazd studyjny do Garncarskiej WioskiXII.2020VII.2021

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania w projekcie.