Przeskocz do treści

Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Działaj Lokalnie

Dziś Lokalna Komisja Grantowa w składzie:
- Jarosław Cukierman - przedstawiciel samorządów, Wójt Gminy Szumowo,
- Agata Gołaszewska - przedstawiciel mieszkańców,
- Małgorzata Pogorzelska - przedstawiciel przedsiębiorców,
- Iwona Wiernicka - przedstawiciel ODL Brama na bagna
przy zaocznym nadzorze Prezesa LGD Brama na bagna Tomasza Liniewicza
korzystając z obecności przy okazji wizyty monitorującej koordynatora Programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Pawła Zania
oceniła wnioski złożone w tegorocznym konkursie pod względem merytorycznym.
Wyniki punktowej oceny LKG przedstawiają się następująco:
1. My śpiewamy - wszystkich zabawiamy – Grupa Nieformalna przy GBP w Kalnicy – 36,0
2. Żeglujemy – żonglujemy – OSP Zbrzeźnica – 34,5
3. Razem możemy więcej – Stowarzyszenie „Moja wieś” – 33,0
4. Akademia małolata ciekawego świata – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 32,5
5. Mistrz i uczeń – Grupa Nieformalna przy SP w Kołakach Kościelnych – 32,5
6. Jest z tradycją gotowanie, czas i na sportu uprawianie – Grupa Nieformalna przy OSP w Starym Laskowcu – 31,5
7. Jesienne spotkania pod żółtym liściem – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Osób - Niepełnosprawnych NAPRZECIW – 30,5
8. Działaj z nami BORÓWKAMI – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 30,5
9. Polacy nie gęsi, iż swój język mają – propagowanie poprawnej wymowy u dzieci i młodzieży – Grupa Nieformalna przy Dom Kultury w Rutkach-Kossakach – 29,5
10. Żyj zdrowo – Inicjatywa DzL – 27,5
Ogólna wartość złożonych wniosków na dofinansowanie wyniosła 107216 zł, z czego wnioskowana do dofinansowania ze środków PAFW kwota to 58095 zł.
LKG zaproponowała dofinansowanie wszystkich projektów. Realizatorzy poszczególnych projektów otrzymają propozycje korekt wysokości dotacji w bezpośrednich mailach.
O wysokości kwot dotacji zdecyduje Zarząd LGD Brama na bagna.
O wysokości ostatecznego dofinansowania oraz terminie podpisania umów poinformujemy wkrótce.
Gratulujemy złożenia wniosków o otrzymania dofinansowania i ... do dzieła :