Przeskocz do treści

Program Ja w internecie

Fundacja Legalna Kultura prowadzi Program grantowy Ja w internecie, którego celem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców m.in. z województwa podlaskiego. W ramach programu:
 przeszkolą lokalnych instruktorów/ instruktorki, którzy następnie poprowadzą zajęcia dla mieszkańców i mieszkanek,
 zorganizują szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek z tematów im bliskich na co dzień: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w
sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Do składania wniosków są uprawnione gminy – niezależnie od wielkości, mogące aplikować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Zaproszenia i informacje zachęcające do udziału w konkursie i złożenia wniosku zostały już wysłane do gmin.
Sprawdzaliście?

http://jawinternecie.edu.pl/