Przeskocz do treści

Projekt „Rodzinna niedziela bez TV i komputera”

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt KGW Łętowianie, wychodzący na przeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Jesteśmy świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Chcielibyśmy podjąć działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zamierzamy zachęcać mieszkańców Łętownicy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych.

         Pierwszy etap naszych działań to prace porządkowe w miejscach publicznych naszej miejscowości.

         Drugi etap to cykl spotkań organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie.

         Trzeci etap – organizacja gier i zabaw edukacyjno-zręcznościowych dla dzieci i młodzieży w „różnym wieku”.

Oprócz tego KGW Łętowianie oferuje mały kącik gastronomiczny.