Przeskocz do treści

Raport końcowy z realizacji projektu

W generatorze został włączony raport końcowy dla grantobiorców Działaj Lokalnie 2018.
Termin na złożenie raportu dla grantobiorców to zazwyczaj 21 dni od daty zakończenia projektu (dokładny termin znajdziecie w umowie).
Uwaga!
W związku z pracami modernizacyjnymi generatora, termin na złożenie raportów dla projektów, które już się zakończyły, liczy się od dnia włączenia raportowania w generatorze (3 października 2018 roku).