Przeskocz do treści

Ułatwienia dla ngo w okresie epidemii COVID-19

Informator (do pobrania niżej) zawiera zestawienie ułatwień na czas epidemii, z których mogą obecnie skorzystać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Proponowane przez rząd i samorządy rozwiązania mają charakter uznaniowy, dlatego organizacje wiedząc dzięki Informatorowi, jakie są możliwości, powinny przekonywać decydentów o potrzebie ich zastosowania.

Link do pobrania: dzialajlokalnie.pl/wp-content/uploads/2020/04/ulatwienia-dla-organizacji-w-czasie-epidemii.pdf