Przeskocz do treści

Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Brama na bagna spełnia warunek Nominatora do programu stypendialnego AGRAFKA, czekamy więc na zgłoszenia młodych, zdolnych uczniów.
Zgłoszenia przyjmuje Paweł Pogorzelski - koordynator programu Działaj Lokalnie.
Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają wyznaczone organizacje, zwane dalej nominatorami.
Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 31 lipca 2017 roku.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich zaprosiły lokalne organizacje (zamknięty katalog organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego AGRAFKA.
Program AGRAFKA skierowany jest do wybitnej młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym, wykazującej się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mającej pomysł na własny rozwój oraz pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.
Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty.
Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy składać do 27 czerwca 2017 r.

Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie "odLOTTOwa jazda z OSHEE".
Konkurs składa się z 2 etapów:
Etap 1 - polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Projekty muszą być zgodne ze statusem fundacji, ale on obejmuje bardzo szerokie działania związane ze sportem, edukacja, wsparciem dla grup defaworyzowanych etc.
Etap 2 - polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała za zadanie zaangażować jak najwięcej osób do przyłączania się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.
Pierwszy etap już się zaczął. Liczy się kolejność zgłoszeń. W gminach na obszarze Brama na bagna organizujecie wiele akcji rowerowych, warto więc zainteresować się tym konkursem. Więcej na stronie: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/

13 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbędzie się Podlaska Konferencja Równać Szanse. Celem konferencji jest promocja programu Równać Szanse, przedstawienie jego zasad oraz zaprezentowanie skutecznie zrealizowanych projektów. Podczas konferencji odbędą się debata, warsztaty i prezentacje. Będzie to doskonała okazja do porozmawiania z realizatorami projektów dofinansowanych w ramach Równać Szanse.
Na konferencję zapraszamy przedstawicieli bibliotek publicznych, ośrodków kultury i organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Formularz zgłoszeniowy i inne informacje prześlemy mailem osobom zainteresowanym