Przeskocz do treści

W dniu 30 sierpnia 2017 r. panie z „Koła Dobrej Pani Domu” w Szumowie realizujące projekt „Kobiece światoprzestrzenie” w ramach programu „Działaj lokalnie X” wzięły udział w autokarowej wycieczce Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”. Fotorelacja na naszym profilu na Facebooku

Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego mogą otrzymać środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI)

Organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i inni partnerzy społeczni, chcąc uzyskać wsparcie planowanego przez siebie przedsięwzięcia, są zobowiązani do złożenia wniosków do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. We wniosku należy określić zakres oczekiwanego wsparcia oraz termin realizacji przedsięwzięcia