Przeskocz do treści

Nadszedł czas rozliczeń projektów. Poniżej zamieszczam wzór tekstu do opisu faktur;

Zakupiony/-ą towar/usługę otrzymałem/-am. Przeznaczono na realizację projektu Działaj Lokalnie. Sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Brama na bagna w Zambrowie, a także budżetu samorządu gminy …...

Umowa nr ………/60/DL10-ODL/2017

Zakup dotyczy pozycji …… budżetu projektu.

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna; zorganizowało w sierpniu 2017 roku letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z powiatu zambrowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W organizowanym przez Stowarzyszenie wypoczynku letnim  brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi były dzieci i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i praktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Fotorelacja na naszym profilu na Facebooku.

Wspólnie z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 19 września 2017 (wtorek) o godz. 10:00 w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego na parterze. Więcej informacji na naszym Facebooku