Przeskocz do treści

Fundacja Legalna Kultura prowadzi Program grantowy Ja w internecie, którego celem jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców m.in. z województwa podlaskiego. W ramach programu:
 przeszkolą lokalnych instruktorów/ instruktorki, którzy następnie poprowadzą zajęcia dla mieszkańców i mieszkanek,
 zorganizują szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek z tematów im bliskich na co dzień: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w
sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Do składania wniosków są uprawnione gminy – niezależnie od wielkości, mogące aplikować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Zaproszenia i informacje zachęcające do udziału w konkursie i złożenia wniosku zostały już wysłane do gmin.
Sprawdzaliście?

http://jawinternecie.edu.pl/

Dziś Lokalna Komisja Grantowa w składzie:
- Jarosław Cukierman - przedstawiciel samorządów, Wójt Gminy Szumowo,
- Agata Gołaszewska - przedstawiciel mieszkańców,
- Małgorzata Pogorzelska - przedstawiciel przedsiębiorców,
- Iwona Wiernicka - przedstawiciel ODL Brama na bagna
przy zaocznym nadzorze Prezesa LGD Brama na bagna Tomasza Liniewicza
korzystając z obecności przy okazji wizyty monitorującej koordynatora Programu Działaj Lokalnie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Pawła Zania
oceniła wnioski złożone w tegorocznym konkursie pod względem merytorycznym.
Wyniki punktowej oceny LKG przedstawiają się następująco:
1. My śpiewamy - wszystkich zabawiamy – Grupa Nieformalna przy GBP w Kalnicy – 36,0
2. Żeglujemy – żonglujemy – OSP Zbrzeźnica – 34,5
3. Razem możemy więcej – Stowarzyszenie „Moja wieś” – 33,0
4. Akademia małolata ciekawego świata – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 32,5
5. Mistrz i uczeń – Grupa Nieformalna przy SP w Kołakach Kościelnych – 32,5
6. Jest z tradycją gotowanie, czas i na sportu uprawianie – Grupa Nieformalna przy OSP w Starym Laskowcu – 31,5
7. Jesienne spotkania pod żółtym liściem – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Osób - Niepełnosprawnych NAPRZECIW – 30,5
8. Działaj z nami BORÓWKAMI – Grupa Nieformalna przy GOK w Szumowie – 30,5
9. Polacy nie gęsi, iż swój język mają – propagowanie poprawnej wymowy u dzieci i młodzieży – Grupa Nieformalna przy Dom Kultury w Rutkach-Kossakach – 29,5
10. Żyj zdrowo – Inicjatywa DzL – 27,5
Ogólna wartość złożonych wniosków na dofinansowanie wyniosła 107216 zł, z czego wnioskowana do dofinansowania ze środków PAFW kwota to 58095 zł.
LKG zaproponowała dofinansowanie wszystkich projektów. Realizatorzy poszczególnych projektów otrzymają propozycje korekt wysokości dotacji w bezpośrednich mailach.
O wysokości kwot dotacji zdecyduje Zarząd LGD Brama na bagna.
O wysokości ostatecznego dofinansowania oraz terminie podpisania umów poinformujemy wkrótce.
Gratulujemy złożenia wniosków o otrzymania dofinansowania i ... do dzieła :

Jeśli chcesz zorganizować w swojej szkole lub innej placówce edukacyjnej (np. GOK, świetlica) atrakcyjne i bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci - zaproś nas do siebie! Program „Projektor - wolontariat studencki" rozpoczął nabór placówek chętnych, aby przyjąć u siebie wolontariuszy.
Program „PROJEKTOR” - wolontariat studencki rozpoczął nabór szkół i innych placówek edukacyjnych (np. GOK) chętnych aby przyjąć u siebie wolontariuszy i zorganizować atrakcyjne i bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci. W wakacje studenci – wolontariusze są gotowi do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w miejscowościach liczących do 20 tyś. mieszkańców na terenie całej Polski. Placówka która zdecyduję się zaprosić studentów do siebie w wakacje może być miejscem dobrej zabawy i poznawania nowych dziedzin nauki. Wolontariusze swoim przykładem i postawą inspirują do rozwijania pasji i z pewnością nie pozwalają dzieciom nudzić się w wakacje.
Wakacyjne warsztaty edukacyjne trwają 5 kolejnych dni po 5 godzin lekcyjnych dziennie. W tym samym czasie placówka może przyjąć od 2 do 6 wolontariuszy (studenci realizują jeden projekt w grupach 2-3 osobowych). Zajęcia obejmują wiele obszarów m.in. animacyjno – integracyjne, artystyczne, sportowe, dotyczące nauk ścisłych, kulinarne i wiele innych. Wolontariusze Projektora to studenci i pasjonaci w wielu dziedzinach, są niezmiernie kreatywni, można liczyć na ich pomysły.
Więcej informacji o projektach wakacyjnych: http://projektor.org.pl/projekty-wakacyjne/
Placówki mogą zgłaszać się poprzez formularz: https://bit.ly/2IXnbd1
Chętne placówki mogą kontaktować się z biurem programu w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 Infolinia: 800 444 131, tel. 507 703 240; 81 534 78 93.

Zakończyliśmy nabór wniosków w tegorocznym konkursie. Poprzez Generator wpłynęło do nas 10 wniosków na ogólną kwotę 56795,00 zł. Do rozdysponowania mamy 55000,00 zł, będą więc pewnie niewielkie korekty, o czym będziemy informować.
Wszystkie przeszły ocenę formalną, Komisja Oceny Wniosków rozpoczęła ocenę merytoryczną. O jej wynikach postaramy się poinformować w dniu 8 czerwca.
Przypominam, że można realizować działania w projekcie "na własną odpowiedzialność", czyli podejmować działania niezbędne do realizacji projektu.
Jeśli ktoś chciałby już realizować działania finansowe prosimy o kontakt z koordynatorem projektu.