Przeskocz do treści

Lokalna Grupa Działania „Brama na bagna” we współpracy z Gminą Szumowo oraz organizacjami działającymi na jej terenie bierze udział w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu "Lokalne Partnerstwa PAFW" jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne.

W dniu jutrzejszym, tj. 29VII2020 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie, na którym będziemy wypracowywać dobro wspólne dla gminy diagnozując potrzeby mieszkańców. Diagnoza ma służyć rozpoznaniu potrzeb naszej lokalnej społeczności w zakresie rozwoju społecznego. Dzięki niej łatwiej będzie nam określić kierunki podejmowanych zadań i odbiorców działań. Dowiemy się, czego mieszkańcom gminy najbardziej brakuje, co chcieli by zrobić i co według nich stanowi barierę i jest przyczyną braku realizacji tych planów. Wyniki przeprowadzonej diagnozy pozwolą nam w optymalny i efektywny sposób dostosować do zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy posiadane zasoby finansowe, ludzkie i instytucjonalne.

Wszystkich interesariuszy zapraszamy. Podzielcie się swoimi pomysłami dla dobra wspólnego.

Więcej informacji na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl

oraz https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW/

KGW Sreberka wychodząc na przeciw panującej epidemii COVID -19 szyją maseczki ochronne. Wspólnie szyjemy maseczki z materiału zakupionego z dotacji pt. "Razem po zdrowie" dofinansowanego w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii rozwoju Filantropii w Polsce, LGD Brama na bagna oraz budżetu gminy Szumowo.W pracę zaangażowanych jest kilka kobiet, a uszyte maseczki będą przekazane najbardziej potrzebującym w Srebrnej oraz mieszkańcom Gminy Szumowo.

W niedzielne popołudnie 19.07.2020 r. w ramach projektu Rodzinna niedziela bez TV i komputera zorganizowaliśmy spotkanie Rodzin naszej miejscowości. Dopisała pogoda jak też uczestnicy. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, iż biorą udział w przedsięwzięciach KGW Łętowianie i je propagują. Doceniamy i dziękujemy za przybycie młodym Rodzinom, które nie mieszkają obecnie w Łętownicy, ale ich członkowie wywodzą się z niej. Ich obecność bardzo nas ucieszyła i powiększyła grono odbiorców naszych działań. Gościliśmy również Rodzinę Pana Karola Klimaszewskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Dżentelmenów Wiejskich Konopki Jałbrzyków Stok.

Panie animatorki – wolontariuszki Arleta Libuda i Iwona Żukowska prześwietnie zaplanowały i przeprowadziły gry i zabawy dla wszystkich uczestników imprezy . Wszystkim towarzyszyła słoneczna aura, humor, zabawa, radosne i serdeczne rozmowy. Zresztą zobaczcie sami na zdjęciach.

Realizacja działań zawartych w powyższym projekcie jest dofinansowana ze środków Programu „Działaj lokalnie 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

"Rodzinna niedziela bez TV i komputera" to projekt KGW Łętowianie, wychodzący na przeciw teraźniejszości – dystans społeczny, izolacja, brak wspólnych działań..., strach przed koronawirusem. Kontakty międzyludzkie, praca, nauka odbywają się obecnie często przy pomocy telefonu i komputera. Jesteśmy świadomi tego, że czas trwania pandemii jest nieokreślony. Chcielibyśmy podjąć działania w pewnym stopniu niwelujące ten stan rzeczy. Zamierzamy zachęcać mieszkańców Łętownicy do czynnego wypoczynku i spędzania niedzielnego czasu w gronie rodzinnym bez korzystania z urządzeń elektronicznych.

         Pierwszy etap naszych działań to prace porządkowe w miejscach publicznych naszej miejscowości.

         Drugi etap to cykl spotkań organizacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć zawartych w projekcie.

         Trzeci etap – organizacja gier i zabaw edukacyjno-zręcznościowych dla dzieci i młodzieży w „różnym wieku”.

Oprócz tego KGW Łętowianie oferuje mały kącik gastronomiczny.