Przeskocz do treści

Giving Circle to innowacyjna forma filantropii uczestniczącej promowana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Chcemy wziąć udział w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego chcemy przedstawić darczyńcom pomysł na promocję działań w gminie Szumowo, by wsparli właśnie nasz projekt. W czasie spotkania chcielibyśmy bliżej poznać się, nawiązać relacje, znaleźć sojuszników naszej misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej, owocnej współpracy.

Mamy nadzieję, że inne organizacje pójdą w nasze ślady w przyszłych edycjach również wystąpią ze swoimi pomysłami.

Poniżej zamieszczamy prezentację wstępną promującą nasz pomysł.

W Kalnicy realizowany jest projekt pod nazwą ,,Walka z koroną naszą obroną’’ w ramach programu ,,Działaj lokalnie 2020’’ ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Brama na bagna.

Głównym celem projektu była produkcja przyłbic ochronnych na drukarce 3D dla osób starszych, pracowników urzędu, nauczycieli, pracowników kuchni szkolnej. Swoimi działaniami ograniczyli rozprzestrzenianie się koronawirusa w okolicy, w miejscach, gdzie na co dzień przebywa wiele osób. Podczas produkcji przyłbic, gdzie wydrukowanie jednej przyłbicy zajmowało 2 godziny, narodził się również pomysł na produkcję ,,mini przyłbic’’, czyli małych przezroczystych maseczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy w włączyli się w pomoc przy projekcie.

Fotorelację z działań projektowych znajdziecie na stronie Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy, gdzie odbywała się produkcja przyłbic.

http://www.gouk.bransk.pl/news,225,projekt-walka-z-korona-nasza-obrona.html

We współpracy z ERP Polska Organizacją Odzysku SEiE i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. (ERP) od września 2020 roku w wybranych szkołach, przedszkolach i organizacjach społecznych na obszarze Brama na bagna rozpoczynamy cykl akcji edukacyjnych, których celem jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcja jest organizowana pod hasłem "Recykling Daje Owoce".

Dzieci, uczniowie i nauczyciele zbierają zużyte baterie i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie wymieniają je w wyznaczonym dniu na pyszne i zdrowe owoce. Jednocześnie odbędą się pogadanki, apele, quizy i inne działania promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów.

Program będzie realizowany w czterech etapach.

I etap. Do 27IX2020r. Zgłoszenia do akcji. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Lokalni koordynatorzy w szkołach/przedszkolach przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. W promocję akcji będą zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe.

II etap. Do 27X2020r. Zbiórki baterii oraz zsee prowadzone będą na terenie wyznaczonym przez organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają owoce. Ilość owoców przydzielona na poszczególne placówki zależeć będzie od ilości zgłoszeń.

III etap. Do 31X2020r. Odbiór bezpośrednio ze szkoły/przedszkola lub po uzgodnieniu z innego punktu. Po otrzymaniu zgłoszenia odbioru od lokalnego koordynatora akcji w szkole/przedszkolu zapewnimy bezpłatny transport zebranych podczas akcji elektroodpadów do profesjonalnych centrów recyklingu.

IV etap. Do 15XI2020r. Po organizacji akcji w szkole/przedszkolu lokalny koordynatorzy podsumują swoje akcje, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych.

Opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami będzie zarchiwizowany na stronie www.bramanabagna.org i www.cycling-recycling.eu.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Akcja „Recycling daje owoce” organizowana jest dzięki zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. https://erp-recycling.org/pl-pl/ - lidera zbiórki i recyclingu baterii i elektroodpadów w Polsce i w Europie.

Organizacje, szkoły i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie Recykling Daje Owoce proszone są o bezpośredni kontakt: pawelzawady@wp.pl lub 888050176

Nabór trwa do 27IX2020 r.