Przeskocz do treści

Rusza tegoroczna edycja akcji Recycling daje owoce. Zapraszamy do współpracy chętne szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich. Zebrane elektrośmieci i baterie wymienimy na smaczne i zdrowe owoce.

Organizatorem akcji od wielu lat jest Dominik Dobrowolski, znany podróżnik i ekolog. W Bramie na bagna akcję koordynuje Paweł Pogorzelski.

Zapraszamy do zgłaszania.

Z końcem września zakończyliśmy projekt „Kalejdoskop Tradycji Szumowskich”, który trwał od XI.2020 r. 29 września na spotkaniu podsumowującym omówiliśmy dotychczasowe działania, dofinansowane ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Liderem Grupy Inicjatywnej był koordynator projektu Paweł Pogorzelski z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.

Celem projektu był szeroko rozumiany rozwój społeczności lokalnej, integracja mieszkańców oraz odnajdywanie nowych umiejętności wśród uczestników warsztatów w oparciu o tradycje z tego terenu.

Podczas trwania projektu organizowanych było wiele warsztatów m.in. kulinarne, wokalne, carvingu oraz wyplatania ze słomy. Mieszkańcy naszej gminy, i nie tylko, poznawali także historię gminy w ramach „Spotkań z historią”. W okresie wielkanocnym oraz podczas Święta Dziękczynienia za Plony zorganizowane zostały Festiwale Tradycji i Sztuki Ludowej. Przeprowadzony został również konkursu pn. „Pocztówki z Gminy Szumowo”, w którym uczestnicy mieli za zadanie opisać miejscowość, w której mieszkają. Zwieńczeniem realizacji projektu było stworzenie „Przewodnika po Gminie Szumowo”. Przewodnik ma na celu przede wszystkim pokazanie walorów krajobrazowych Gminy Szumowo, przedstawienie jej historii oraz miejsc, które warto zobaczyć podczas pobytu w tej pięknej gminie.

Przewodnik można pobrać bezpłatnie ze strony www.szumowo.pl

„Kalejdoskop Tradycji Szumowskich” pozytywnie wpłynął na mieszkańców gminy Szumowo. Świadczy o tym zainteresowanie mieszkańców, którzy bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Szczególne podziękowania należą się władzom gminy, które przekazano na ręce Wójta Gminy Szumowo, Jarosława Cukiermana.

O dalszych działania w „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności będziemy informować wkrótce.