Przeskocz do treści

Dla wnioskodawców

Dla wnioskodawców

W tej zakładce zamieszczamy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku. Zapraszamy do zapoznania się z nimi

Regulamin naboru Działaj Lokalnie

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru.
Regulamin_DL_2019

Wniosek poglądowy

Zapraszamy do zapoznania się z Wnioskiem poglądowym; właściwy wniosek składa się w Generatorze

Wniosek_DL_2019

Karta oceny formalnej

Zgodnie z tą kartą wniosek zostanie oceniony pod względem formalnym, czyli czy spełnia warunki udziału w konkursie. Oceny formalnej dokona Komisja
Karta_oceny_formalnej

Karta oceny merytorycznej

Na podstawie tej karty członkowie Komisji konkursowej ocenią wniosek i przydzielą punkty; punkty przyznane wnioskowi określą jego pozycję na liście rankingowej, decydującej o przydziale dotacji
Karta_oceny_merytorycznej