Przeskocz do treści

Recykling Daje Owoce

We współpracy z ERP Polska Organizacją Odzysku SEiE i Organizacją Odzysku Opakowań S.A. (ERP) od września 2020 roku w wybranych szkołach, przedszkolach i organizacjach społecznych na obszarze Brama na bagna rozpoczynamy cykl akcji edukacyjnych, których celem jest promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Akcja jest organizowana pod hasłem "Recykling Daje Owoce".

Dzieci, uczniowie i nauczyciele zbierają zużyte baterie i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, a następnie wymieniają je w wyznaczonym dniu na pyszne i zdrowe owoce. Jednocześnie odbędą się pogadanki, apele, quizy i inne działania promujące postawy proekologiczne i podnoszące wiedzę na temat elektroodpadów.

Program będzie realizowany w czterech etapach.

I etap. Do 27IX2020r. Zgłoszenia do akcji. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Lokalni koordynatorzy w szkołach/przedszkolach przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii. W promocję akcji będą zaangażowane lokalne media, serwisy internetowe gmin oraz portale społecznościowe.

II etap. Do 27X2020r. Zbiórki baterii oraz zsee prowadzone będą na terenie wyznaczonym przez organizatorów. W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają owoce. Ilość owoców przydzielona na poszczególne placówki zależeć będzie od ilości zgłoszeń.

III etap. Do 31X2020r. Odbiór bezpośrednio ze szkoły/przedszkola lub po uzgodnieniu z innego punktu. Po otrzymaniu zgłoszenia odbioru od lokalnego koordynatora akcji w szkole/przedszkolu zapewnimy bezpłatny transport zebranych podczas akcji elektroodpadów do profesjonalnych centrów recyklingu.

IV etap. Do 15XI2020r. Po organizacji akcji w szkole/przedszkolu lokalny koordynatorzy podsumują swoje akcje, tworząc komunikaty prasowe, zamieszczając zdjęcia i informacje z akcji na swoich stronach www oraz w serwisach społecznościowych.

Opis poszczególnych akcji wraz ze zdjęciami oraz linkami będzie zarchiwizowany na stronie www.bramanabagna.org i www.cycling-recycling.eu.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.

Akcja „Recycling daje owoce” organizowana jest dzięki zaangażowaniu ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE S.A. i Organizacji Odzysku Opakowań S.A. https://erp-recycling.org/pl-pl/ - lidera zbiórki i recyclingu baterii i elektroodpadów w Polsce i w Europie.

Organizacje, szkoły i inne podmioty zainteresowane udziałem w programie Recykling Daje Owoce proszone są o bezpośredni kontakt: pawelzawady@wp.pl lub 888050176

Nabór trwa do 27IX2020 r.